Aktualijos

Legaliam alkoholiui sakome NE! (1)

Sausutis PLA?IAGERKLIS
Buvo laikai, kai atsik?l?s ketvirt? ryto skaudan?ia galva gal?jau nueiti ? Juravel? ir suvilgyti gerkl? alto alaus gurkniu. Tie laikai jau seniai praeity. O taksistai u butel? prao trigubai

Skaityti daugiau

Lenkijos jauni? laisv?j? imtyni? ?empionatas (0)

Lenkijoje, Svidvino mieste, vyko atviras Lenkijos jauni? laisv?j? imtyni? ?empionatas, kuriame Lietuvos rinktin?s sud?tyje dalyvavo Andrius ekas (54 kg). Andrius laim?jo tris imtis, o finalin?je kovoje po ?temptos kovos tur?jo

Skaityti daugiau

Kovas prad?jo stipriausi (0)

Birelio 8 d. startavo Raseini? rajono papl?dimio tinklinio ,,A lygos ?empionatas. Pirmo etapo varybose ariausia kova vyko tarp 3-j? komand?, kurios surinko vienodai tak?, o vietomis pasidalino taip: pirmi

Skaityti daugiau

Kauno apskrities futbolo federacijos pirmenyb?s (1)

Raseini? ,,Danspin futbolininkai suaid? dar vienas apskrities pirmenybi? rungtynes. ? kart? j? varovai buvo Kauno FC ,,Hegelmann Litauen futbolininkai, i? pirmenybi? lyderiai. M?s? komandai nepasisek? pasiprieinti stipriai komandai. Pralaim?ta rezultatu

Skaityti daugiau

Mokini? maitinimas klaustuk? labirinte (4)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Dabartis yra kaip laiko tinklas, kuriame susipyn? praeities ?vykiai ir mon?s, nuolat kintantys momentai. Tas tinklas kartais taip susiraizgo, kad ir dienos viesoje kelio surasti nepavyksta, aplink vien klausimai,

Skaityti daugiau

Sveikas protas nugal?jo (0)

Aura NEIDERYT?
Pasibaig? Raseini? hipodromo rekonstrukcij? stabd?s teismo procesas. iuo metu hipodromo statyb? aiktel?je jau vyksta darbai, kuriuos atlieka bylin?jimosi maraton? itv?rusi UAB Raseini? statyba. Anot V? Raseini? hipodromas direktoriaus Remigijaus

Skaityti daugiau

Miestas gra?ja eismas sud?ting?ja? (5)

Aura NEIDERYT?
Gyventoj? ir projektuotoj? nuomon?s d?l Raseini? gatvi? vizijos isiskiria. Nors miesto centras puoiasi naujomis, dailiomis gatv?mis, vairuotojai vis daniau burnoja. Kas priima tokius nelogikus sprendimus? klausia trisdeimties

Skaityti daugiau

Futbolo naujienos (4)

Kauno apskrities futbolo federacijos pirmenyb?s
Kauno apskrities futbolo federacijos ?empionat? gana s?kmingai prad?jo Raseini? Danspin komanda. Jau suaistos ketverios varybos. Pasiekta pergal? ir lygiosios, dvejos rungtyn?s pralaim?tos. Rezultatu 2:1 laim?ta prie

Skaityti daugiau

K? studijuoti, kad netekt? gatvi? luoti? (1)

Aura NEIDERYT?
Prisimenu vien? li?dn? nutikim?, kuris privert? susir?pinti dabartinio jaunim?lio ateitimi. Paklausiau pa?stamos abiturient?s, kur ruoiasi studijuoti. avi, stilinga ir savimi pasitikinti mergina atsak? geografij?. Ipl??iau akis ir pasidom?jau:

Skaityti daugiau

Sujainik? nurung? beveik pusimt? konkurent? (1)

Pranas LAURINAVI?IUS
Jau tre?i? kart? Radvilikio rajono jaunimo klubas MIX ir Radvilikio miesto kult?ros centras sureng? vienintel? Lietuvoje ir Europos alyse Europos kojini? mezgimo ?empionat?. iemet jame var?si 48 mezg?jai (i

Skaityti daugiau