Aktualijos

(0)

Rugs?jo 1618 dienomis Palangoje vyko sporto festivalis Sportas visiems BEACTIVE 2022 ir tarptautinis linijini? solo oki? festivalis Palanga 2022. Jau 17-?j? kart? organizuojamas renginys ? Palang? sukviet? kolektyvus ne tik

Skaityti daugiau

Kaln? kvartalo bendruomen?s ruden?lio sporto vent? (0)

Spalvingas ruduo rugs?jo 10-osios dienos popiet? diugino Kaln? kvartalo bendruomen?s narius ir sub?r? ? kasmetin? bendruomen?s parke vykstan?i? sporto vent?. Buvimas kartu ir nauj? nari? ?sitraukimas mus jungia, leidia pl?stis

Skaityti daugiau

Kol dar svirpia iogai… (0)

V?sokas ruduo suteik? motyvacij? surengti rudenik?, bet jauk? pavakarojim? Kol dar svirpia iogai jaukiuose bendruomen?s namuose. Tod?l penktadienio vakaras m?s? sielas pripild? geriausi? poj??i? ir nuotaik?. Ir kas gi buvo

Skaityti daugiau

Tradicin? Rudens g?rybi? vent? Mirkliuose (0)

Rugs?jo 10 d. Mirkli? kaimo bendruomen?je vyko tradicin? ,,Rudens g?rybi? vent?. Nuo pat ankstyvo ryto bendruomen?s nariai urmuliavo ir pluo ruodamiesi ventei, o sklindanti muzika kviet? atvykti, pabendrauti ir puikiai

Skaityti daugiau

Nuraminkime emocin? chaos? nei?j? i nam? (0)

Daugeliui dabar sunkiau nei ?prastai, ta?iau ne visi tai geba pripainti garsiai ar juolab kreiptis pagalbos ? specialistus.
Nors iais laikais vieumoje vis daniau pabr?iama psichikos sveikatos svarba ir alyje prieinamos

Skaityti daugiau

Tradicinis dvira?i? ygis marrutu RaseiniaiDubysa (0)

Pra?jus? etadien? ? tradicin? susitikim? viet? aiktel? Raseiniuose, Maironio g. 78, prieais parduotuv? Moki-vei, rinkosi dvira?i? ygi? m?g?jai. Suorganizuotas jau 26-asis ygis RaseiniaiDubysa.
Oras pasitaik? gana neblogas, tad susirink?s nemaas dviratinink?

Skaityti daugiau

Rugs?jo aidas (0)

Ko gero, n? vienas garsas irdyje ir atmintyje neilieka tiek ilgai, kiek Rugs?jo pirmosios varpelio, atverian?io per vasar? udarytas duris ? mokykl?. Sunku pasakyti, kas pro jas engdamas patiria daugiau

Skaityti daugiau

Mokslo met? pradios vent? K?no kult?ros ir sporto centre (0)

Rugs?jo 1 d. Raseini? k?no kult?ros ir sporto centre vyko 20222023 mokslo met? pradios vent?. vent?s dalyvius sveikino LR Seimo narys Arvydas Nekroius, Raseini? rajono savivaldyb?s mero pavaduotojas K?stutis Uemeckas,

Skaityti daugiau

Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos suvaiavimas (0)

Rugpj??io 2223 d. Dubingiuose Raseini? rajono Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos (LDPS) atstovai dalyvavo VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvaiavime. I pradi? LDPS t?sdama tradicij? pakviet? vietimo bendruomen? aptarti vietimo aktualij? diskusijoje

Skaityti daugiau

Labas, tau sakau (0)

,,Labas, tau sakau taip vadinosi stacionari stovykla Raseini? rajone gyvenantiems ukrainie?i? vaikams, kuri? LR vietimo, mokslo ir sporto ministerijos l?omis ?gyvendino Raseini? specialiosios mokyklos komanda. Stovyklos metu buvo siekiama

Skaityti daugiau