Aktualijos

Sporto naujienos (1)

Sporto naujienos
Rajono vyr? krepinis
Suaistos dar eios pirmenybi? rungtyn?s. Pagrindin?je grup?je visi susitikimai pasiym?jo atkaklumu i?rovams tikrai buvo malonu steb?ti rungtynes. Jauniai-B ilgai prieinosi Senajam emai?iui, tik rungtyni? pabaigoje iryk?jo

Skaityti daugiau

Per medicinos punktus su kirviu (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Kaimo vietov?se esan?i? medicinos punkt? ilaikymas per brangus. Tod?l planuojama t? tinkl? apkapoti sumainti. Bet ar toks apkapojimas neatkirs kaimo moni? nuo medicinos ?staig?? Ar nepasmerks

Skaityti daugiau

Liko be paalp? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
?kio banko veiklos sustabdymas Raseini? rajone smog? paeidiamiausiai gyventoj? grupei socialiai remtiniems asmenims ir daugiavaik?ms eimoms. Paalp? negavo apie 340 asmen? ir daug eim?. I viso neimok?ta

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

RKL
Dar viena grai pergal?
Vasario 8 d. ? kaimo turizmo sodyb? ,,Karpyn? atvyko Trak? KK, iki iol patyr? tik vien? pralaim?jim?. Susitikimas prasid?jo (tai jau tampa tradicija) skubotai, su

Skaityti daugiau

Brakonieri? idav? aukos kraujas (2)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Po tvarto slenks?iu pasl?ptas autuvas tapo ?kal?iu sulaikant stirn? nuovus? Girkalnio seni?nijos gyventoj?. I Anglijos neseniai deportuotam vyrui gresia iki 7 t?kst. lit? bauda ir dar baudiamoji atsakomyb? u

Skaityti daugiau

Liga stipresn? u Luk? (4)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Kovo 8 d. Vidukl?s seni?nijos gyventojui Lukui Narbutui sukaks 4 metukai, o jis sveria tik 8 kg. Berniukas serga sunkia, tiksliai nediagnozuota, nepagydoma liga ir jam gydytojai jokios vilties

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Vasario 8 d. Raseini? KKSC 18 val. susitiks KKSC-Tikas Jaunu?iai, 19.30 val. aiginys Naftrus. Vasario 10 d. Raseini? KKSC 15.30 val. ais Julisa Senasis emaitis, 17

Skaityti daugiau

Kruvinas savaitgalis Ariogaloje Futbolo aistruoli? ?empionat? nutrauk? mutyn?s (4)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Remdamasis liudytoj? parodymais, savaitratis Alio, Raseiniai atskleid? aplinkybes, kurios suk?l? i pradi? susistumdym?, o po to riaues.
Pra?jus? sekmadien? Ariogaloje sal?s futbolo tarptautini? rungtyni? metu apie 15 kauk?t? asmen?,

Skaityti daugiau

Raseinikis kaltinamas vairuotoj? reketavimu (3)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Reketavimu ?tariamam policijos patruliui Tomui Valin?iui ir jo artimiesiems dabar sunkios dienos. is Kaune dirbantis vyras yra baig?s tuometin? Raseini? Kalno vidurin? mokykl?, kurios pedagogai apib?dina j? kaip darbt?

Skaityti daugiau

Ar kult?ra taip ir liks valdios podukra? (14)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Apie tai, kad kult?ra rajono mon?ms r?pi, byloja aktyviai internetin?se svetain?se besireikiantys kult?rini? straipsni? komentatoriai. Vieni nuomon? reikia piktai, kiti velniau, bet viena aiku gyventojai neabejingi. Aktyviose

Skaityti daugiau