Aktualijos

Tarybos pos?dyje aistros d?l biudeto ir autobus? stoties (0)

Albinas STAKAUSKAS
Birelio 28 dien? vykusiame 28-ajame Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dyje dalyvavo 21 tarybos narys. Tiesa, pos?d? prad?jo 19, kiti prisijung? v?liau. Darbotvark?je apsvarstyti 53 sprendim? projektai, i kuri?

Skaityti daugiau

Naujasis Omnitel veidas Raseiniuose (0)

Albinas STAKAUSKAS
Naujojoje Raseini? Maximoje atidarytas naujos koncepcijos Omnitel salonas. Atidarymo metu dalyvav?s Omnitel Piet? regiono vadovas Laimonas Kamienas sak?, kad iame salone puikiai atsispindi naujoji Omnitel koncepcija ir tai yra

Skaityti daugiau

Rajono vyr? futbolo 7×7 pirmenyb?s ,,Danspino taur?-2012″ (0)

Baig?si futbolo pirmenybi? ,,Danspino taur?-2012 ketvirtfinali? susitikimai. Deja, ? rungtynes tarp lyderio Danspino ir paskutin? atunt? viet? u?musi? Vidukl?s jaunimo viduklikiai nepanoro atvykti, tad jiems uskaitytas techninis pralaim?jimas rezultatu 0:10.

Skaityti daugiau

Apdumbl?j? Europos standartai ir norg?liki? apmaudas (6)

Aura NEIDERYT?
Norg?liki? galvos skausmas nepavyk?, paadais apipinti, beveik milijon? europini? l?? surij? Prabaudos tvenkinio valymo darbai. Anot norg?liki?, atiduoti gyventojams tokios b?kl?s tvenkin?, tai lyg susiraukl?jusi? bob? gerai padayti

Skaityti daugiau

Pasaulio lietuvius jungiantys tiltai (1)

Kristina BENDI?T?
Birelio 15-18 dienomis Airijoje, netoli Korko miesto esan?iame kurortiniame Trabolgano kaimelyje, gal?jai pasijusti it Lietuvoje: besiplaikstan?ios trispalv?s, tautiniais akcentais papuotas atvykusi?j? garderobas, lietuviki aidimai, okiai, dainos, net duona ir

Skaityti daugiau

Lengvaatle?i? startai (0)

i? met? birelio 15 16 dienomis Alytuje vyko Lietuvos jaunimo pirmenyb?s ir Lietuvos rajon? jaunimo pirmenyb?s. iose varybose savo sportiniais rezultatais pradiugino Raseini? KKSC lengvaatle?iai. Komandin?je ?skaitoje buvo ikovota

Skaityti daugiau

Rajono futbolo 7×7 pirmenyb?s ,,Danspino taur? – 2012 (0)

Suaisti paskutiniai reguliari?j? 7×7 futbolo pirmenybi? susitikimai. Lyderiai ikovojo eilines pergales. J? rezultatai: Danspinas Vienyb? 8:3, Dubysa Policija 3:0, Legionas Julisa 4:2, Vidukel? Vidukl?s jaunimas 2:0.

Skaityti daugiau

D. Elzbergas ir S. Stonys – ,,B grup?s nugal?tojai (0)

Baig?si Raseini? rajono ,,B grup?s papl?dimio tinklinio ?empionatas. I viso var?si 18 komand?. Per 3 etapus daugiausiai (130) tak? surinko ir ?empionais tapo D. Elzbergas ir S. Stonys.
Antroje vietoje liko

Skaityti daugiau

Duris atveria naujas prekybos centras (5)

? penktadien?, birelio 22 dien?, 11 valand? duris atveria naujas prekybos centras Maxima. Teigiama, kad alia senosios vaistin?s (Vilniaus g. 93) pastatyta parduotuv? bus didiausia Raseiniuose. Juk ne veltui d?l

Skaityti daugiau

Darbo netekusi moteris mano, jog tai valdios kertas (11)

Aura NEIDERYT?
Lopelio-darelio Liepait? judesio korektor? Romena Dr?sutien? nuo rugs?jo nebedirbs jos etatas buvo panaikintas. Dar gegu?s pradioje kalb?dama Alio, Raseiniams Romena sak?: Nebijau kritikuoti nei darelio, nei rajono valdios

Skaityti daugiau