Aktualijos

Palink?jimai Lietuvai tekyla auktyn (0)

Atkeliavus pavasariui, jau kelinti metai Vidukl?s darelyje organizuojamas ma?j? skaitov? konkursas. M?gstantys poezij? priemokyklinio ir ikimokyklinio amiaus vaikai savo skambius posmus skyr? gimtinei, pauktelio ?iulbesiui, pavasariui, senelei
Pasiklausyti skambaus odio susirinko

Skaityti daugiau

Projektas Mokausi verslo (0)

Ariogalos gimnazijoje lank?si Kredito unijos administracijos vadov? Birut? i?raitien? ir biuro aptarnavimo ir komunikacijos specialist? Juleta Peld?nien?. Jos pristat? bendruomeni? r?mimo programos Ne?tik?tina kooperacijos j?ga! pagrindines gaires ir pakviet? teikti

Skaityti daugiau

Verslo diena Ariogalos gimnazijoje (0)

Kovo pirm? dien? kviesliai ir gaspadin?s pakviet? Ariogalos gimnazijos pradinukus ? akt? sal?, kur vyko verslo dienos atidarymas. Organizatoriai 1 a, 2 a, 3 c klasi? mokiniai ir j?

Skaityti daugiau

Kovo 11-oji… (0)

Kovo 8 dien? Paupio mokykloje daugiafunkciame centre min?jome Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dien?. Mokiniai, paruoti mokytoj? Akvil?s Blayt?s ir Gerdos Lapinskait?s, savo eiles ir dainas skyr? T?vynei Lietuvai.
Gerda Lapinskait?,
Paupio mokyklosdaugiafunkcio centro

Skaityti daugiau

Kova tarp Raseini? konservatori? (20)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? konservatoriai rinks nauj? lyder?. Verdan?ios aistros persk?l? Raseini? konservatorius ? dvi atriai konfrontuojan?ias stovyklas. Kuri i j? laim?s, gali paaik?ti ateinant? sekmadien? numatytuose pirmininko rinkimuose.
Pirmininkas traukiasi
Savo kandidat?ras ?

Skaityti daugiau

Pirmasis nubyr?jo meras (6)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Prognozuotas partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus byr?jimas prasid?jo. Pradi? padar? meras A. Mielinis. Jis pareik?, jog ieina pas konservatorius.
Apie savo sprendim? A. Mielinis prane? pra?jus? antradien? vykusiame susirinkime,

Skaityti daugiau

J. Garliauskien? kelia sumait? (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Vyriausiosios rinkim? komisijos vadovas Z. Vaigauskas savaitra?iui Alio, Raseiniai sak?, kad jo vadovaujami specialistai kit? savait? planuoja paskelbti, ar Raseini? rajono tarybos nar? J. Garliauskien? nenusieng? ?statymo nuostatoms.
Po didinamuoju

Skaityti daugiau

Gurgu gurgu ? Kaziuko turg? (0)

Nuo pat ryto mokykloje urmuliavo pradini? klasi? Kaziukai ir Kazyt?s. Prekiautojai puo? kromelius, maik?iai reklamavo prekes ir kviet? pirk?jus. Kaziuko mug? prad?jo vent?s ved?jai nuotaikingomis oracijomis. Jie pasveikino visus i

Skaityti daugiau

Lietuv?l? Lietuva (0)

Kovo 7-osios popiet? ? Ilgii? pagrindin?s mokyklos pirmo aukto foj? rinkosi t?veliai, mokytojai, pradini? klasi? mokiniai. i? dien? buvo apibendrintos visos vent?s, skirtos Lietuvos nepriklausomybei pamin?ti. Jau tradicin? rengin? Lietuv?l?

Skaityti daugiau

Kaziuko mug?s klegesys Vidukl?je (0)

Kovo 2 d. Vidukl?s kult?ros namuose b?riavosi mon?s, norintys parduoti ir, inoma, pirkti. Pardav?jai, susirink? ne tik i Vidukl?s, pateik? plat? preki? asortiment? nuo auskar? ir kepini? iki pintini?.

Skaityti daugiau