Aktualijos

Krepinio naujienos (0)

RKL
Dar ne ruduo, ta?iau skai?iuoti vi?iukus jau reikia. Po pergal?s namuose (84:73) prie Sabonio KK nuotaikos neprastos, ta?iau net itikimiausi komandos sirgaliai supranta su pogrupio lyderiais j? buvein?je nebus

Skaityti daugiau

Prie Dubysos Meno centras (1)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Pliki? kult?ros nam? meno vadovas Ar?nas Kazlauskas – netradicini? kult?rini? projekt? ir id?j? autorius, ant Dubysos kranto baigia pastatyti labai original? statin? Meno komunikacij? centr?. Jo statybai nesuteikta

Skaityti daugiau

Nauji veidai Taryboje (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Pra?jusi? rinkim? viesulas tris Raseini? rajono tarybos narius nup?t? ? Seim?, bet atp?t? ir nauj? politik?, kurie vakar ikilmingai prisiek? s?iningai tarnauti Raseini? rajono mon?ms.
Prisiekiu s?iningai atlikti visas Savivaldyb?s

Skaityti daugiau

Sportas (0)

Tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras
Daugpilyje (Latvija) vyko tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras, skirtas Latvijos nepriklausomyb?s dienai pamin?ti. Jame dalyvavo komandos i Rusijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos. Raseiniams atstovavo imtyni? sporto klubo L?is

Skaityti daugiau

R. A?ui yptel?jo finansin? s?km?: jis sulauks 690 t?kst. lit? paramos (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nacionalin? mok?jimo agent?ra (NMA) savaitra?iui Alio, Raseiniai patvirtino, jog su Remigijumi A?u pasirayta finansin?s paramos sutartis, pagal kuri? buvusio Raseini? rajono mero asmenin? s?skait? pasieks ?sp?dinga europini? l?? suma.
Prisibijo

Skaityti daugiau

Tvenkinio vandenys atskleidia tragedijos prieastis (9)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Kaulaki? gyvenviet?s centre tyvuliuojan?iame tvenkinyje narai gelb?tojai surado ir itrauk? 33 met? vietos gyventojo Almanto Stokaus k?n?. mogus jau palaidotas, ta?iau nelaim?s aplinkyb?s teb?ra apipintos gausybe klausim?. Prad?tas ikiteisminis

Skaityti daugiau

Rajono vyr? krepinis (0)

anas VITKUS
Raseini? KKSC sal?je lapkri?io 9 d. prasid?jo rajono vyr? krepinio pirmenyb?s. Priminsiu, komandos suskirstytos ? du pogrupius. A pogrupyje lyderiai kaip ir aik?s, ta?iau B prognozuoti i anksto

Skaityti daugiau

R. A?o palydose pokt? puokt? (6)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono politikai kartais b?na auksaburniai maiktuoliai ir gero ?po sklidini vyrukai. Tai atsiskleid? io antradienio pos?dyje, kai mero pareig? atsisak? ? Seim? ivykstantis Remigijus A?as.
Neagituosiu, kad meras pasilikt?.

Skaityti daugiau

Raseiniuose pasteb?ti netikri eurai (0)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
Raseini? policijos komisariatopareig?nai tiria padirbt? pinig? byl?. Lapkri?io 2 d. 100 eur? banknotas, kaip ?tariama padirbtas, buvo pasteb?tas viename i Raseini? bank?, kai j? band? ikeisti rajono gyventojas. Banko

Skaityti daugiau

Lietuvos kult?rizmo, fitneso ir bikinio 22-oji taur? (0)

Raseiniuose buvo surengtas atvirasis Lietuvos kult?rizmo, fitneso ir bikinio taur?s turnyras, kuriame be lietuvi? var?si Latvijos atletai. Absoliu?iais nugal?tojais tarp suaugusi?j? tapo Arvydas Mickus (Jurbarko Progresas) ir Sonata Ilijonskien? (Marijampol?s

Skaityti daugiau