Aktualijos

Stipriausios Prezidento Jono emai?io gimnazijos tinklinink?s (0)

Lapkri?io 11 d. baig?si 2012 m. rajono moter? tinklinio ?empionatas. Po pirmo etapo varyb?, vykusi? rato sistema, komandos isid?st? tokia tvarka:1. Prezidento J. emai?io gimnazija 6 tk.
2. Raseini? ,,Raseiniai

Skaityti daugiau

Startavo rajono vyr? krepinio pirmenyb?s (0)

Lapkri?io 9 d. suaistos pirmosios rajono vyr? krepinio pirmenybi? rungtyn?s. Jose Julisa rezultatu 77:70 ?veik? Naftrus komand?. Kitose rungtyn?se Vidukel? gana nesunkiai rezultatu 95:54 nurung? Jaunius-B. Dar du susitikimai buvo

Skaityti daugiau

? mero k?d? si?lo maisto inspektori? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
? Vilni? sparnus pak?l?s meras Remigijus A?as savo kabineto raktus nori perduoti partijos bendraygiui Algimantui Mieliniui. Tai jau nutarta, – savaitra?iui Alio, Raseiniai vakar sak? R. A?as. Pats A.

Skaityti daugiau

Gri?van?ios plyt? sienos grasina nelaime (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
laurinaviciuspranas@gmail.com
Anulyno kaime st?ksantys Niunevi?iaus dvaro griuv?siai kelia reali? gr?sm?. Jei atsakingi asmenys ar institucijos nesiims priemoni?, ty?ia ar nety?ia ? dvaro pastat? liekanas uklydusius mones gali itikti skaudi nelaim?.
Sovietme?iu,

Skaityti daugiau

RKL kas mes? (0)

anas VITKUS
Pagreit? ?gauna 20122013 m. vyr? RKL (Regionin? krepinio lyga) sezonas. Kaunasi 27 komandos, suskirstytos ? du divizionus. A divizione rungiasi 14 komand?, tarp kuri? ir Raseini? Rasai. B divizion?

Skaityti daugiau

Mokykl? valgyklose patikrinimai (2)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Maos porcijos. Negardus maistas. Menkas pasirinkimas. Tokie priekaitai pastaruoju metu skriejo mokykl? valgykloms. Ar valgyklos nusipeln? pasmerkimo? Atsakymo ? ? klausim? iekojo Raseini? rajono maisto produkt? inspektoriai.
Gardumas ne

Skaityti daugiau

Kas pakeis R. A??? (3)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono mero kabinete gali atsirasti naujas eimininkas. Tiesa, meras Remigijus A?as tvirtina dar nesirengiantis niekam uleisti savo vietos. Pasak jo, galimi poky?iai paaik?s kit? savait?, kai bus patvirtinti

Skaityti daugiau

Sportas (0)

Finalin?s kovos t?siasi!
anas VITKUS
T?siasi Savivaldyb?s taur?s finalinio ketverto vyr? krepinio varybos. Pirmieji ? aiktel? ib?go ,,Dairenos ir Vidukel?s sportininkai. Jie puikiai vieni kitus pa?sta, tad kova vyko be valgybos. Pirmame

Skaityti daugiau

Kej?n? piliakalnio pap?d?je gr?sminga ekologin? avarija (0)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
alia Kej?n? piliakalnio, netoli Ariogalos seni?nijos Milaai?i? gyvenviet?s, matosi kraupus vaizdas: riogso supjaustytos didiul?s metalin?s cisternos dalys, aplink telko neaikios kilm?s naftos produktai. Nuo pirmadienio ten tri?sia UAB ?rus

Skaityti daugiau

Finansiniai vampyrai beso?iai (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nors apie suk?i? klastas ino kiekvienas, bet nuolat priblokia praneimai apie naujas aukas. Tai kelia nerim? policininkams. J? nuomone, suk?iai tobul?ja aukos ioplin?ja. Tod?l pareig?nai nutar? surengti akcij?,

Skaityti daugiau