Aktualijos

Savait?s sporto ?vykiai (0)

Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s
Krepinio ,,B lygoje suaisti eiliniai atkrintam?j? varyb? susitikimai. Paaik?jo, kad tarp iluvos Danspino ir aiginio Naftrus komand? reik?s aisti tre?iuosius susitikimus, nes antrosiose rungtyn?se Danspinas

Skaityti daugiau

Tiesos iekotojas akylai stebi VALDI? (12)

Aura NEIDERYT?
Savivaldyb?s vie?j? ryi? specialisto Sigito Gudi?no padaryta klaida utrauk? didi? nelov? mero pavaduotojui Sigitui Vai?iui aktyvaus ir visuomeniko gyventojo Rimu?io Biguzo akyse. Kovo 22 d. Alio, Raseini? Nr. 12,

Skaityti daugiau

Ariogalikiai vis dar pasvajoja apie savivald? (3)

Aura NEIDERYT?
Ariogalikiai dar prie aib? met? puosel?jo vilt? atsiskirti nuo Raseini? savivaldyb?s ir tvarkytis savo kieme patys. Buvo daromos apklausos, kreiptasi ? Seim?. Tuomet gyventoj? l?kes?iams nebuvo lemta isipildyti, ta?iau

Skaityti daugiau

Pavasaris keliuose b?kime atsarg?s (0)

Albinas STAKAUSKAS
Atskub?j?s pavasaris dovanoja daug maloni? akimirk?, ta?iau kartais ir skub?jim? bei isiblakym?. ? kelius ir gatves pasipila dviratininkai, motociklininkai, motoroleri? vairuotojai, kaimuose em?s ?kio technika. Automobili? vairuotojai po

Skaityti daugiau

Raseini? scenoje Trys mylimos (0)

Albinas STAKAUSKAS
Balandio 15-oji Kult?ros diena, beje, iemet ji sutapo su Atvelykiu. ia proga Raseini? kult?ros centro darbuotojai i?rovams padovanojo emait?s klasikin? veikal? spektakl? Trys mylimos. ? spektaklio premjer? sugu?jo

Skaityti daugiau

Balandio 20-oji Tarptautin? kovos su triukmu diena (2)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Apie triukmo al? sveikatai monija inojo jau gilioje senov?je. Istorijos altiniai mini, kad jau antikin?s Romos gyventojai skund?si miesto valdiai, jog i udraust? ankstaus ryto metu ginti ? ganyklas

Skaityti daugiau

Prikeltas naujam gyvenimui (2)

Pranas LAURINAVI?IUS
Keturi keliai, vedantys ? Betygal?, susikerta miestelio vidury prie ididiai stovin?io Vytauto Didiojo paminklo. Pagarbiai pavelg? ? isaugot? Vytauto paminkl?, pasigro?j? baltos bany?ios viesa, galime diaugtis dar vienu brangiu

Skaityti daugiau

Velykinis krepinio turnyras altinio vidurin?je mokykloje (0)

Balandio 11 d. altinio vidurin?je mokykloje ? tradicin? krepinio turnyr? susirinko keturios vaikin? komandos i Raseini?, Ariogalos bei Jurbarko.
Pirmieji ib?go ? aiktel? altinio vidurin?s mokyklos komanda su varovais i Ariogalos

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s
B lygos atkrintamosiose varybose Lukn?-1 ?veik? K. B. Vidukl? komand? rezultatu 71:67, laim?jo serij? 2:0 ir pateko ? kit? etap?. Klevas taip pat ?veik? savo varovus KKSC-2

Skaityti daugiau

D?l hipodromo v?jai Savivaldyb?s taryboje (0)

Aura NEIDERYT?
Pagreit? ?gauna ne tik Raseini? hipodromo statybos darbai, ta?iau ir dalinink? nesutarimai. Raseini? r. sav. meras Remigijus A?as tre?iadien? (balandio 11 d.) vykusiame Savivaldyb?s tarybos pos?dyje isak? savo nuomon?

Skaityti daugiau