Aktualijos

Vasaros poilsio stovykloje Drugelis (0)

Birelio antr? savait? iluvos gimnazijos pradini? klasi? mokiniams veik? vasaros poilsio stovykla ,,Drugelis. io projekto metu sudar?me s?lygas turiningai praleisti dal? atostog? ugdant nor? painti savo krato kratovaizd?, istorij?,

Skaityti daugiau

TAU student? vienos dienos etnokult?rin? stovykla Rumik?se (0)

Raseini? Tre?iojo amiaus universiteto (toliau TAU) universiteto studentai birelio 15 dien? dalyvavo vienos dienos etnokult?rin?je stovykloje Rumik?se. ? Lietuvos liaudies buities muziej? pajud?jo du pilnut?liai autobusai: vienas i Ariogalos, kitas

Skaityti daugiau

Edukacin? ivyka olimpiad? ir konkurs? laim?tojams (0)

Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba birelio 7 d. organizavo rajono bendrojo ugdymo ?staig? 38 klasi? mokini? olimpiad? ir konkurs? rajono etap? laim?tojams edukacin? ivyk? ? Pasvalio rajono Rauboni? park?. Vyko

Skaityti daugiau

Ko dar neinome apie vakcinas? (0)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepijim? apib?dina kaip saug? ir veiksming? b?d? apsisaugoti nuo pavojing? lig? dar prie jomis usikre?iant. Ta?iau, nepaisant vakcin? naudos, atlikt? mokslini? tyrim? ir milijon? igelb?t? gyvybi?,

Skaityti daugiau

T?vas, kuris r?pinasi (0)

Besir?pinan?io t?vo provaizdis tai neatsiejama krik?ionyb?s ir kartu itin unikali lietuvyb?s dalis, kaip ir krydirbyst? bei r?pintoj?li? droimas. Tai savotika malda, meditacija, ? kuri? sutelkiamas visas paprastas, ta?iau itin

Skaityti daugiau

Mes Lietuva! Gala koncertas (0)

Metas iltam ir spalvingam pasimatymui.
Jei dar neteko ivysti muzikini? spektakli? Mavydas, Dievai ir mon?s, Sakm? apie dovanot? ird? ar kit? ansamblio Lietuva program?, o gal kaip tik norisi pakartoti ?ia

Skaityti daugiau

Istorin? atmintis turi b?ti gyva (0)

Poet? Violeta Pal?inskait? ra?: A albumas senas. Manyje gyvena… M?s? s?mon?je gyvena ?vair?s prisiminimai, dalis j? menantys laikus apie tremt?, gedul? ir vilt?. Gr?o, negr?o, likimas neinomas… Bet negalime j?

Skaityti daugiau

Depresija po gimdymo b?na ne tik moterims? (0)

K?dikio gimimas daniausiai yra siejamas su begaliniu diaugsmu, nuostabaus gyvenimo etapo pradia ir nuoirdiais artim?j? sveikinimais. Ta?iau k? daryti, jei mamos ar t??io naujas eimos narys visai nediugina, kelia negatyvias

Skaityti daugiau

KELEIVI? D?MESIUI. VASARINIAI MARRUTAI (0)

Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. rugpj??io 31 d. UAB Raseini? autobus? parkas autobusai miesto ir priemies?io marrutais vaiuos nemokamai iais marrutais.

Skaityti daugiau

Raseini? misterija (0)

Gausioje jubiliejini? miesto rengini? programoje nor?tume isamiau pristatyti t?stin? iuolaikinio meno projekt?, kur? kartu su partneriais ?gyvendina Raseini? rajono kult?ros centras tai yra performans? ciklas Misterija Rasseyne MCCLIII. Liepos 4

Skaityti daugiau