Aktualijos

Apie vanden?: tyr? ir drumst? (0)

Nijol? PETROI?T?
iandien visam pasauliui aktyviai diskutuojant apie g?lo vandens iteklius ir j? isaugojim?, viena sodiet? i gretimo Kelm?s rajono paskambino v?l? vakar? ir ig?stingu balsu papra? paaikinti, i kur ?

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Natas ?iikovas: kai nori viskas ?manoma
Ruden? vis daniau norom nenorom pradedame kalb?ti apie okius. Televizijos ekranuose taip danai matant ant parketo besisukan?ias poras, sunku netapti oki? ekspertu bei kritiku.

Skaityti daugiau

U vaik? ir an?k? ateit? (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Spalio 12 d. Europos Komisija (EK) paskelb? bendrosios em?s ?kio politikos (B?P) po 2013 m. reformos projekt?. Baltijos ali? ?kininkai reikalauja lygyb?s. Kai Europos komisaras em?s ?kiui ir kaimo

Skaityti daugiau

Gyvenim? nuodija ir kaimynai (0)

Ugn? TIMONYT?
Gan danai skelbimuose apie parduodamus namus, butus kaip didiausias parduodamo objekto privalumas nurodoma… gera kaimynyst?. O visa kita – jau paskui. Parduodamas namas N gatv?je. Geri kaimynai. 30 ar?

Skaityti daugiau

Kai noras pasigaminti ilum? yra didesnis, nei noras u j? mok?ti (2)

Argi ne tiesa, kad art?jant ildymo sezonui, iluminink? r?pestis m?s? nam? iluma darosi vis maiau mielas? Ta?iau tiesa ir tai, kad at?jo ta diena, kada galime patys imokti pasigaminti ilum?

Skaityti daugiau

Kvalifikuot? em?s ?kio specialist? informacija kiekvieno ?kininko langas ? s?km? (0)

XXI amius…. Jau praeityje tie laikai, kai reik?davo ?kininkus konsultuoti, kiek ir kokio paaro duoti gyvuliams, ?rodin?ti, kad dar b?tini ir paar? priedai, kad vien
ieno ir milt? nepakanka. Per pastar?j?

Skaityti daugiau

ilumininkai kain? oko neprognozuoja (1)

Albinas STAKAUSKAS
Art?jantis ildymo sezonas kelia nerim? daugeliui gyventoj?. Valstybin? kain? ir energetikos kontrol?s komisija (VKEKK) prane?, kad rugpj?t? metin? duj? kaina iaugo 24,4 proc., biokuras per metus brango 17,9 proc.

Skaityti daugiau

Raseini? meras ino, kaip suvaldyti ildymo kainas (16)

Sigitas GUDI?NAS
Savivaldyb?s atstovas ryiams su visuomene
Raseinikiams iluma jau atpigo
Pra?jus? ildymo sezon? Raseini? rajono gyventojai u ilumos kilovatvaland? mok?jo 23,15 ct ir pagal ilumos kainos dyd? respublikoje buvo 17-oje vietoje. iniasklaida

Skaityti daugiau

U medicinos paslaugas gali tekti ir susimok?ti (3)

Albinas STAKAUSKAS
M?s? alies Konstitucija garantuoja teis? ? nemokam? gydym?, ta?iau ligoni? kasos medik? paslaugas kompensuoja toli grau nepakankamai. Kartais d?l neinojimo ar d?l kit? prieas?i? pacientai nustemba, kad u medicinos

Skaityti daugiau

13-ajame balsuota gana vieningai (2)

Albinas STAKAUSKAS
Spalio 11 dien? vyk?s 13-asis Savivaldyb?s tarybos pos?dis neutruko darbotvark?je apsvarstyta tik 13 klausim?. Pos?dyje dalyvavo 23 tarybos nariai (13 valdan?iosios daugumos atstov?). Startavusi i? met? balandio 11-?j?,

Skaityti daugiau