Aktualijos

Nepriklausomyb?s atk?rimo diena Pagojuk? seni?nijoje (0)

Kovo 11 d. Pagojuk? seni?nijos sal?je rinkosi gyventojai kartu v?sti Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos 32-ojo pavasario. Pradedant ventin? rengin? sugiedotas Lietuvos valstyb?s himnas, jis iemet skamb?jo daug ikilmingiau ir nuoirdiau,

Skaityti daugiau

?kinink? susib?rime apie didiausius pasiekimus ir vargus (0)

Kovo 18 dien? vyko Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriaus ataskaitinis rinkim? susirinkimas. ? jauki? Norg?l? bendruomen?s sal? rinkosi rajono ?kininkai.
?kinink?, turiu mintyje, usiiman?i? gyvulininkyste, per trejus metus gerokai suma?jo. Prieas?i?

Skaityti daugiau

Kelm?je pristatyta raseinikio knyga (0)

Gra? kovo 18-osios vakar? Kelm?s emait?s vieojoje bibliotekoje vyko raseinikio Albino Stakausko knygos uvies dienora?iai pristatymas. Pilnut?l? bibliotekos maoji sal? nustebino raseinikius beveik kasmet ?ia atvykstantys Raseini? bardai ir literatai

Skaityti daugiau

Metodin? diena Raseini? specialiojoje mokykloje (0)

Geriau vien? kart? pamatyti, nei t?kstant? kart? igirsti. Amina kaip pasaulis tiesa. O apie k? ji ? kart?? Apie vietimo darbuotojams jau net ?gristi bepradedant? ?trauk?j? ugdym? art?jant? ir,

Skaityti daugiau

Kompliment? banga Lietuvai (0)

Pilietikumas tai nuolatinis, besikei?iantis asmens tobul?jimo procesas, kurio metu asmuo nuolat susiduria su i?kiais bei privalomais sprendim? pri?mimais, susijusiais su pa?iu asmeniu, jo eima, draugais bei j? supan?ia bendruomene. Pilietikumas

Skaityti daugiau

Vidukl?je pamin?ta Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo diena (0)

Kovo 11-oji neidildomomis raid?mis ?rayta ? m?s? tautos istorij?. Tai yra atgimusios Lietuvos vent?, jos garb?s ir orumo atk?rimo diena. T? 1990-?j? dien? Lietuva atgavo laisv?. Nuo tada ir viduklikiai

Skaityti daugiau

Didinga, vienijanti, sutelkianti ir solidarizuojanti diena (0)

Kovo 11-?j? visa Lietuva nuvito Lietuvos ir Ukrainos v?liav? spalvomis, mon?s susitelk? ir susivienijo bendram tikslui prisiminti, pagerbti uvusius laisv?s kovotojus, palaikyti engiamos ir naikinamos valstyb?s pilie?ius iuo sunkiu laikotarpiu.

Skaityti daugiau

T?vyn?s dain? vakaras Betygaloje (0)

Kas gal?t? iaikinti paslaptingo t?vyn?s dain? skambesio svarb? Betygaloje? Ar tai tautos atgimimo dainiaus Maironio pas?tas gr?das lapoja, skleidia iedus ir gaivina dvasi?? T?vyn?s dainos, j?s

Skaityti daugiau

?gyvendintas t?stinis projektas Lietuva T?vyn? mano (0)

Raseini? specialiosios mokyklos bendruomen?, v?sdama dvi Lietuvai svarbias datas Vasario 16-?j? ir Kovo 11-?j? kasmet ?gyvendina projekt? Lietuva T?vyn? mano. Laukdami Vasario 16-osios mokiniai ruo?si dailyra?io ir dailiojo

Skaityti daugiau

Raseini? socialdemokratai Kovo 11-?j? pamin?jo gamtoje (0)

Grai Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos vent?, vykusi Raseini? rajono socialdemokrat? bi?iuli? ir draug? b?ryje, buvo kitokia, nei ?prastai.
Kovo 11-?j? m?s? rajone vyko daug ?domi? rengini?, buvo malonu juose dalyvauti. Mes

Skaityti daugiau