Pagerintas Vilkupis

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Pernai rudenį prasidėję ES lėšomis finansuojamo projekto „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ darbai eina į pabaigą, rugsėjo 30 d. objektas turi būti atiduotas komisijai. Rangos darbus atliko UAB „Raseinių melioracija“, plačiai pagarsėjusi Prabaudos valymo darbais.

Rūpestingieji Savivaldybės vadovai meras R. Ačas, vicemeras S. Vaičius, administracijos direktorė A. Ložytė bei projekto vykdytojai ir prižiūrėtojai jau rugsėjo 16
dieną vyko apžiūrėti, kaip sutvarkytas Vilkupis.

Projekto tikslas buvo išvalyti Vilkupio upelį, taip prisidedant prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo.

Projekto vadovas, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Vilmantas Bacys išvardino atliktus darbus. Sutvarkytas 3,92 km upelio ruožas: pašalinti krūmai, menkaverčiai medžiai, išvalyta upelio vaga ir pralaidos, sutvarkytos ir sustiprintos pakrantės. Artimiausiu metu vietoje nukirstų medžių bus pasodinta 150
ąžuoliukų.

Projekto įgyvendinimas, įskaitant ir projekto parengimą, kainavo 670 tūkst. Lt, iš jų rangos darbai  – 597 tūkst. Lt.

Apžiūrėję Vilkupio žemupį (palei Vaižganto g. ir  Žibuklių g.), rajono vadovai didelių priekaištų neturėjo: vanduo lyg ir švarus, upelis neužpelkėjęs, šlaitai nušienauti, sutvirtinti akmenimis arba plytelėmis. Suabejota, ar ne per siauros pralaidos, deja, jų pakeitimui nebuvo skirta lėšų.

Vilkupio aukštupys, besidriekiantis palei Turgaus g.,  garbingų rajono vadovų nenudžiugino: melioracijos darbininkai iki juosmens įbridę į nešienautą pievą pjovė ir kapojo menkavertę, parazituojančią augmeniją, o upelio vaga dar buvo prižėlusi makrofitų. Meras priekaištavo, kad likus vos porai savaičių iki projekto įgyvendinimo termino, darbai dar neatlikti.

Tik kas kaltas, kad darbus bandoma užbaigti paskutinę akimirką:  rangovas, projekto vadovas, o gal techninės priežiūros specialistas? Tikėkimės, kad iki nustatytosios
datos Vilkupis švytės švara ir tvarka.

P. S. Pagiriamojo žodžio tikrai nusipelnė projekto rengėjai, kad jie nesugalvojo Vilkupio upeliui valyti panaudoti žemsiurbę, kaip Prabaudos tvenkiniui.

Komentarų nėra