Pagrindinė Raseinių salė – vargana

Siųsti Versija spausdinimui

Arūnas DAMBRAUSKAS

Politikai laukia permainų

Išklypusios arba net sulūžusios kėdės, patogiam darbui nepritaikyti stalai, primityvus balsavimas ir atsiribojimas nuo miesto gyventojų – taip galima apibūdinti Raseinių rajono tarybos posėdžių salės ypatumus. Tai bene reikšmingiausios miesto patalpos, kuriose priimami gyventojų ir krašto gyvenimą lemiantys nutarimai ir teisės aktai.
Savaitraštis „Alio, Raseiniai“ pasidomėjo, kaip tokiose patalpose jaučiasi čia posėdžiaujantys politikai.
Raseinių rajono tarybos narys V.Šimaitis: „Akivaizdu, kad salė, kurioje posėdžiaujame, yra vargana ir kad ją reikia atnaujinti. Mes su tuo susitaikome ir galime dirbti, tačiau nereikia užmiršti, kad salė tam tikra prasme reprezentuoja ir Raseinius, kad joje lankosi svečiai iš kitų miestų ir šalių. Todėl gražiai atrodanti, skoningai įrengta ir darbui optimaliai pritaikyta salė yra labai reikalinga“.
Raseinių rajono tarybos narys Ramūnas Maciukevičius: „Mano nuomone, ta salė nėra bloga. Vertinant joje esančią savo darbo vietą, norėtųsi, kad būtų daugiau erdvės, nes sėdime, galima sakyti, labai susigrūdę. Bet, manau, kad darbo kokybei tai neturi įtakos. Girdėjau, kad salėje bus įrengta elektroninė balsavimo sistema ir kitos pažangios naujovės. Tokie planai, manau, yra labai svarbūs ir juos reikėtų kuo skubiau įgyvendinti“.

Atnaujino tik dalį

Prieš keletą metų buvo atnaujintas Raseinių rajono savivaldybės pastatas, tačiau tarybos posėdžių salė išliko sklidina atgyvenusios stilistikos ir sudūlėjimo požymių.
Kodėl savivaldybės rūmų atnaujinimo darbai aplenkė tarybos posėdžių salę? Į šį klausimą paprašėme atsakyti buvusio Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, dabar – tarybos nario Liudo Kavaliausko.
„Tuo metu, kai buvo atnaujinamas savivaldybės pastatas, salė neliko visiškai be dėmesio. Buvo atnaujintos jos lubos ir pakeisti langai. Aišku, kad šiais darbais apsiriboti negalima. Salę reikėtų modernizuoti. Tačiau kokios dabar yra jos atnaujinimo galimybės, nežinau“, – kalbėjo L.Kavaliauskas. Neseniai iš administracijos direktoriaus pareigų atleistas Dainius Baltrušaitis pabrėžė, kad salės atnaujinimo projektas iš esmės jau pradėtas įgyvendinti.
„Aktyviai dalyvavau rengiant šį projektą, todėl truputį apmaudu,kad negalėsiu dalyvauti jo užbaigimo stadijoje. Man labai įdomu,  kaip veiks elektroninio balsavimo
sistema ir kitos techninės naujovės, kurios, beje, sudarys puikias galimybes, svarstant miestui svarbius klausimus, aktyviai dalyvauti ir visiems neabejingiems gyventojams“, – kalbėjo praėjusią savaitę direktoriaus pareigų netekęs D. Baltrušaitis.

Demokratijos projektas

Planuojama, kad salė turėtų būti atnaujinta iki ateinančios gegužės. Bus sumontuoti nauji stalai, kėdės,  tačiau svarbiausia naujovė yra ta, kad, vykdant „Elektroninės demokratijos“ (e.demokratijos) projektą, bus įdiegtos naujos informacinės technologijos, suteikiančios galimybę posėdžiuose aktyviai dalyvauti ir patiems rinkėjams.
Įdiegus e.demokratiją, savivaldybės gyventojai elektroniniu būdu galės išsakyti savo nuomonę tarybos svarstomais klausimais, susipažinti su aktualia informacija,
vietos valdžios rengiamais bei priimtais sprendimais, balsavimo rezultatais, pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų, diskutuoti ir keistis nuomonėmis.
Taip bus įgyvendintas tarybos posėdžių atvirumo visuomenei principas ir gyventojai įtraukiami į svarbių sprendimų priėmimo procesą.

Komentarų nėra