Palyd?jome vasar? sportuodami

Versija spausdinimui

Rugpj??io 28 dien? Akstin? kaimo bendruomen?s taryba sukviet? bendruomen?s narius, kaim? suaugusiuosius ir vaikus ? tradicin? sporto rengin?.
Varytasi baud?, tritaki? metimo, karavano, taiklumo, linksm?j? estafe?i? sportin?se rungtyse trijose amiaus grup?se. Vyko ?nirtingos kovos.
Baud? metimo rungtyje vaik? amiaus grup?je laim?jo Mingail? Teresevi?i?t?, moter? Aura Kaminskien?, vyr? Emilis Petrauskas.
Tritaki? metimo rungtyje pirm? viet? peln? Emilis Petrauskas, antr? Enrikas Vai?iulis, tre?i? Justina Butenien?.
Taiklumo rungtyje vaik? grup?je pirma vieta atiteko Mildai Baltruaitytei, moter? grup?je Virginijai Dilnikienei, vyr? grup?je Lukui Baltruai?iui.
Bendruomen?s pirminink? Zita Baltruaitien? nugal?tojams ?teik? diplomus.
Skirst?m?s link?dami graios likusios vasaros, vaikams s?km?s moksle, o visiems kartu nepamirti sportuoti, nes sportas sveikata.

Akstin? kaimo bendruomen?s taryba

Komentarų nėra