Pamin?jome Paminkl? apsaugos dien?

Versija spausdinimui

iemet Paminkl? apsaugos diena Epochos enklai Lietuvoje pamin?ta Raudondvario pilies dvare. Tai vienas i Kauno rajono savivaldyb?s tvarkom? dvar?.

Raseini? rajonui atstovavo Savivaldyb?s paminklotvarkinink? E. Kasperait?, Paluk?io dvaro savininkas R. Rudinskas ir buvusi ilgamet? Raseini? r. sav. kult?ros vertybi? apsaugos specialist? G. Pe?kaitien?.

Renginys restauruotame dvare buvo puikus: senovin?, prie kelis amius skamb?jusi dvaruose muzika, nuostab?s ok?jai, merginos, pasipuousios senoviniais dvaro apr?dais, puo? dvar? ir rengin?.

Sve?ius sveikino Seimo vietimo, mokslo ir kult?ros komiteto pirminink? A. Pitr?nien?, Kult?ros viceministras dr. R. Jarockis, Kult?ros paveldo departamento prie Kult?ros ministerijos direktor? D. Varnait?. Su Kauno rajono kult?ros vertyb?mis supaindino Kauno rajono meras V. Mak?nas.

Kalb?jusi? buvo daug. Abejing? nepaliko praneimai: 1863 m. sukilimo p?dsak? beiekant (lektorius A. Daugirdas,), 1863-ieji kov? u laisv? metai (V. Girininkien?).

V? Raudondvario dvaras direktor? S. Navickien? skait? praneim? apie Raudondvario dvaro integracij? ? menin?-kult?rin? program?. Dvaras dar restauruojamas, dideli ateities planai, ta?iau norintys apsilankyti visada laukiami.

Kaip ir kasmet, vent?je buvo apdovanoti geriausi 2012 m. restauracijos, archeologijos darbai, pristatyta prof. habil. dr. V. Levandausko knyga Lietuvos m?ro istorija.

ventei baigiantis buvome pakviesti ? ekskursij? po Raudondvario dvaro teritorij?, J. Naujalio muziej?, Raudondvario bany?i?.

Graina Pe?kaitien?

Komentarų nėra