Paminėta Laisvės gynėjų diena

Siųsti Versija spausdinimui

Kasmet minėdami Laisvės gynėjų dieną prisimename savo tautos didvyrius, žuvusius už Tėvynės laisvę. Sausio 13 d. RRKC Viduklėje, Viduklės seniūnijos languose sužibo vienybės, pergalės ir atminties žvakutės, jungdamos į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Viduklės miestelio gyventojai RRKC Viduklėje pastato languose galėjo matyti Sausio 13-osios vaizdo projekciją „Laisvė“, o šv. Kryžiaus bažnyčioje parapijos klebonas Albertas Stanulis aukojo šv. Mišias už žuvusius laisvės gynėjus. Žvakučių šviesa ir neužmirštuolių žiedai priminė, kad keturiolika didvyrių, žuvusių prie Vilniaus televizijos bokšto, Seimo rūmų, neužmiršti, kad jų auka mus šaukia ginti savo šalies laisvę, mylėti savo Tėvynę.

Aiva Gailienė,
RRKC Viduklėje kultūrinių renginių
organizatorė
***********
Nemakščių miestelio aikštė papuošta Sausio 13-osios simboliais, dega laužai, jaudinančiai skamba O. Vyšniausko atliekamos dainos įrašas. Renkasi žmonės, su vėliavomis rikiuojasi jaunieji šauliai.
Giedamas himnas, Savivaldybės tarybos nariai A. Radčenko ir A. Bardauskas kelia vėliavą. Seniūnas R. Laugalis, seniūnaičiai, įstaigų vadovai pakviečiami kiekvienam Sausio 13-ąją žuvusiam atminti uždegti žvakę. Turiningas įvadinis renginio vedėjos žodis, į vertybių apmąstymą kreipianti klebono
A. Bladžiaus kalba, prisiminimai žmonių, buvusių Laisvės gynėjų laidotuvėse Vilniuje, budėjusių prie Aukščiausios Tarybos pastato pilnomis įtampos naktimis. A. Bardauskas kalbėdamas ragina žemiečius, gyvenančius laisvoje valstybėje, drąsiai rinktis, keisti ir kurti savo gyvenimo kelius.
Seniūnas primena, kad šie metai ypatingi: Nemakščiai paskelbti Lietuvos mažąja kultūros sostine. Įteikia Nemakščių vėliavas – tegu pasidabins miestelis ir jame esančios įstaigos. Vedėja pakviečia visus susiburti į ratą ir klausytis bei pritarti kolektyvo „Nemakščių vyrai“ atliekamai dainai „Paimkim Lietuvą ant rankų“.
Skirstomasi išsinešant vaizduotėje šventinį aikštės reginį, kalbėjusiųjų mintis, dainų tekstų eilutes. Ir taip visoje Lietuvoje. Atmintyje tos pavardės, tie nebesikeičiantys veidų bruožai. Atsimename, visada atsiminsime… Dienoja. Languose vis dar dega žvakutės.

Živilė Lembutienė,
RRKC Nemakščiuose choreografė

Komentarų nėra