Paminėtos S. Medekšaitės-Paškevičienės gimimo metinės

Siųsti Versija spausdinimui

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Girkalnio biblioteka paminėjo kraštietės rašytojos Stanislavos Medekšaitės-Paškevičienės 175-ąsias gimimo metines.
Renginyje buvo pristatyta profesoriaus Česlovo Kalendos biografijos apybraiža apie lietuvę iš Gediminaičių giminės S. Medekšaitę-Paškevičienę. Susitikime Girkalnyje profesorius supažindino su knyga, pasidalijo savo prisiminimais.
S. Paškevičienė gimė 1846 m. gegužės 8 d. Raseinių apskrityje Girkalnio parapijos Paliesio dvare. Kartu M. Davainiu-Silvestraičiu ir A. Fromu-Gužučiu gana aktyviai dalyvavo leidžiant „Aušrą“. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, aktyviai rašė Antano Smetonos redaguojamam laikraščiui „Viltis“. Taip pat rinko lietuvių tautosaką ir sukauptą medžiagą siuntė Jonui Basanavičiui. S. Medekšaitė-Paškevičienė buvo 1905 m. įkurtos Lietuvos moterų katalikų draugijos narė. Taip pat ji rinko lėšas „Saulės“ draugijai. Už nuopelnus 1932 m. buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.
S. Medekšaitė-Paškevičienė mirė 1933 m. balandžio 18 d. Paliesio dvare, sulaukusi 87 metų. Girkalnio bažnyčios vikaras kunigas M. Gobis ją palaidojo Girkalnio kapinėse. Girkalnio bibliotekoje yra išleisti informaciniai lankstinukai, iš jų norintys gali sužinoti apie Girkalnio kraštą.
Č. Kalenda S. Medešaitės-Paškevičienės biografijai istorinės medžiagos sėmėsi archyvuose, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje ir Girkalnio bibliotekos kraštotyros fonde. Profesorius dėkojo Raseinių bibliotekininkams Jonui Brigiui, Virginijai Šileikienei už pateiktą archyvinę medžiagą ir Girkalnio krašto garsinimą.
Ačiū Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriui Vytautui Bulotui už gražius žodžius profesoriui ir norą pažinti ne tik Raseinių kraštą, bet ir Girkalnio istorinę praeitį bei dabartį. Taip pat dėkojame Girkalnio mokytojams ir skaitytojams, kurie visada aktyviai dalyvauja bibliotekos renginiuose.
Girkalnio seniūnė Justina Šaulienė įteikė profesoriui Č. Kalendai gėlių. Susitikimą baigėme išsinešdami naujas knygeles su autoriaus parašu.
Girkalnis didžiuojasi turėdamas tiek įžymių žmonių: pirmąjį Lietuvos dramaturgą A. Fromą-Gužutį, rašytoją S. Medekšaitę-Paškevičienę, 1863 m. sukilimo dalyvį Antaną Medekšą ir daugelį kitų.

Virginija Šileikienė,
Girkalnio bibliotekos bibliotekininkė

Komentarų nėra