Panevėžiečių kvietimas priimtas

[1]Panevėžio kurčiųjų kultūros centro vadovas Vilius Glušokas pakvietė mus ir draugus iš Vilniaus kartu paminėti Pasaulio kurčiųjų gestų kalbos 75-metį. Visada gerų draugų kvietimus priimame.
Panevėžiečiai buvo pasiruošę efektingai – mėlyname stendo fone ratu spindėjo žvaigždutės, jo viduryje įrašyti žodžiai „Pasaulio kurčiųjų gestų kalbos 75-metis“. Stalas buvo papuoštas mėlynos spalvos servetėlėmis, raudonos žvakės ir įrankiai apjuosti trikampėmis mėlynomis servetėlėmis, tortas su papuoštu mėlynos spalvos skaičiumi ,,75“.
Kadangi diena nebuvo šilta, iš pradžių buvo pasirūpinta pasistiprinti karštu patiekalu. Paskui V. Glušokas trumpai, glaustai ir įdomiai papasakojo apie pasaulio kurčiųjų gestų kalbos pradininkų žingsnius, kad būtų pripažinta gestų kalba, kad kurtieji būtų pripažinti lygiateisiais. Panevėžietis iliuzionistas parodė fokusą. V. Glušokas palepino šventės dalyvius „Forever“ firmos priemonių maišeliais už 40 eurų. Tai labai dosnus gestas.
Prie stalo netrūko gestų kalbos, nes susirinko trijų miestų kurtieji ir buvo apie ką kalbėtis. Iš panevėžiečių rengiamos šventės neišvažiuosi su nekokia nuotaika, visada grįžtame puikios nuotaikos, tik gaila būna skirtis.
Regina Janionienė,
Raseinių pirminės kurčiųjų organizacijos
tarybos narė