Paprastasis raudon?lis

Versija spausdinimui

Ivertus lotynik? augalo pavadinim?, jis reikia s?vok? kaln? puomena. I ties? ydintis paprastasis raudon?lis b?na gana dekoratyvus, stipraus ir malonaus aromato. Raudon?liuose daug eterini? aliej?, raugini? mediag?, karotino ir vitamino C. Vaistams ir prieskoniams vartojami lapai ir iedai.

Raudon?li? upilas varo prakait?, padeda atsikos?ti, susirgus angina, skalaujama burna. Raudon?li? dedama ? daugel? gydom?j? arbat? miini?. Atalus orams, jo galima gerti vietoj ?prastin?s arbatos, nes raudon?li? arbata yra kvapni, skani ir j? m?gsta vaikai. Kai kraujuoja dantenos, formuojasi ant j? akmenys, rekomenduojama kelis kartus per dien? pakramtyti ali? ar diovint? lap? bei ied?.

Tai daugiametis, 40-70 cm olinis augalas su violetiniais iedais. Tinka auginti ir g?li? lysv?je, vazonuose. Raudon?liai nereikl?s augalai, tik nem?gsta r?g?i?, umirkusi? dirv?. ? daigyn?l? arba ? dirv? s?jama balandio pradioje. S?klos labai smulkios, greitai udi?sta, tod?l patikimiau sodinti daigais 30-40 cm atstumu. Vienoje vietoje raudon?lis gali augti iki 10 met?.

Raudon?li? kvapas panaus ? ?iobreli? ir mair?n?, tik skonis silpnai karstel?j?s. Tod?l jie dedami ? tuos pa?ius patiekalus, kur tinka ir min?ti prieskoniai. Labai populiarus raudon?lis ital? virtuv?je, kur daugiausiai naudojamas picoms, spage?iams pagardinti. Lapai vartojami girai, gaivai aromatizuoti.

Komentarų nėra