Parama apsisaugoti nuo vilkų

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Šiemet buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės, siekiant suteikti galimybę šia parama pasinaudoti didesniam pareiškėjų ratui. Raseinių rajono savivaldybė buvo įtraukta į sąrašą paramai gauti.
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. spalio
15 d. NMA teritoriniuose padaliniuose.
Reikalavimai pareiškėjams – pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla, t. y. deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti Ūkinių gyvūnų registe užregistruotų ūkinių gyvūnų – ne mažiau kaip 1 SG.
Tinkamos finansuoti išlaidos
Pareiškėjams bus kompensuojamos šios patirtos išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones:
1. vielinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis,
2. juostinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis,
3. tinklinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis,
4. elektros tiekimo ir palaikymo įrenginį (-ius) ir (arba) jo (-ų) dalis.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 5 tūkst. Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas.
Dėl konsultacijų galima kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai) vedėją Liną Čėsnienę, 116 kab., tel. (8 428) 79 586, el. p. lina.cesniene@raseiniai.lt ir vyr. specialistę Kristiną Grigienę, 109 kab., tel. (8 428) 79 587, el. p. kristina.grigiene@raseiniai.lt.