Pasaulio futbolo ?empionatas 2010

Versija spausdinimui

Prie savait? Piet? Afrikos Respublikos mieste Johanesburge prasid?j?s Pasaulio futbolo ?empionatas daugel? prikaust? prie televizori? ekran?. Pasidom?jome, ar raseinikiai domisi vykstan?iu ?empionatu ir k? apskritai mano apie futbol?. Udav?me kelet? klausim?. Ar stebite Pasaulio futbolo ?empionat?, kaip j? vertinate? K? manote apie futbol? Lietuvoje? Ar reikia Lietuvoje skirti daugiau d?mesio futbolui; k? daryti, kad jis tapt? populiaresnis?

Mindaugas Verbickas, Saulius Remeikis

i?rime Pasaulio futbolo ?empionat?, domim?s ir Lietuvos futbolu. Pad?tis sud?tinga visas finansavimas yra skiriamas krepiniui tai vienintelis sportas, kuris Lietuvoje yra Nr. 1. Krepinio gilesn?s tradicijos, stipresn?s mokyklos, geriau paruoia krepininkus. Krepinis populiarus, nes gera infrastrukt?ra, daug sporto sali?, geri treneriai, o futbolui to tr?ksta. Bet dabar Lietuvos futbolo federacija vykdo toki? politik?, kad po keleri? met? pasieksime rezultat? ir futbolas, ir krepinis susilygins, tur?s pana? gerb?j? skai?i?. Valdia tur?t? skirti l??, finansuoti, tada b?t? galima ?rengti ger? stadion?, sukurti ger? infrastrukt?r?. M?s? oro s?lygos tokios, kad tik vasar? galima futbol? aisti, reik?t? ?rengti manieus. Reikia pinig?, bet reikia ir pa?i? jaun? moni? iniciatyvos. Ariogaloje jaunimas ?k?r? futbolo klub? ,,Vienyb?, jei neklystu, labai puikiai tvarkosi.

Vesta Truskauskien?

Nei?riu, nelabai domiuosi, nema?iau nei vien? varyb?. Vyras i?ri, bet a tuo metu b?nu kitam kambary. Man nepatinka futbolas. Patinka okiai, pavyzdiui, Raseiniuose labai populiar?s linijiniai okiai.

Raminta ir Agn? Gudaityt?

Nepatinka futbolas, nei?rim. Labiau patinka krepinis. Nenorim i?r?ti valand? valandas, kol vien? ?vart? ?mu, nereikia Lietuvoj to futbolo tobulinti.

Robertas

Pastoviai i?riu futbol?. Patinka, kai loia Lietuva, nors ji nedalyvauja, bet vis tiek ?empionat? i?riu. Man ir krepinis, ir futbolas prie irdies. Patinka, kai aidia Lietuvos futbolo komanda V?tra. Manau, yra ir lietuvi? ger? futbolinink?, tikrai gal?t? loti ?empionate, tik gal paj?gumo dar tr?ksta, n?ra ger? treneri?.

K?stas

i?riu ?empionat?, vertinu j? normaliai visos komandos paj?gios. iemet ?empionato lygis auktesnis, stipresn?s komandos dalyvauja ir vokie?iai, ir ispanai paj?g?s. Maai domiuosi Lietuvos futbolu – n?ra ? k? i?r?ti, labiau patinka ispan? futbolininkai. Lyginant Lietuv? su kitomis alimis, kitur yra ir finansavimas pakankamas. Lietuvoj n?ra tokios stiprios komandos kaip usienio alyse. D?l finansavimo reik?t? valdios klausti, i dalies gal?t? kak? padaryti, sukurti tobulesn? komand?. Manau, yra ir Lietuvoje paj?gi? futbolinink?, aisti gali.

Vytautas ?iapas

i?rime ?empionat?, labai ?domu. Jis vyksta pasauliniu mastu, su?jusios stipriausios futbolo komandos. Organizacija labai gera, futbolo ?empionat? lygis vis kyla auktyn, vis daugiau komand? susirenka. aid? Jungtin?s Valstijos su Anglija, susirinko daug sirgali? vienos komandos 15 000, kitos 25 000, nors stadionas labai didelis, vis? net ne?leido. Lietuvoje futbolas eina vidutinikai, lietuviai nepapuol? ? ?empionat?. Manau, ateity ir lietuviai gali pasiekti aukt? futbolo lyg?, kaip ir krepinio.

Nijol? Karabinien?

Truput? pai?riu, labai patinka, ?domu. Labai graus buvo ?empionato atidarymas, gerai sureisuotas. Danai i?riu Lietuvos komand? varybas, labiausiai patinka Lietuvos ryto komanda, labiau nei algiris. Lietuviai futbolo ?empionate nedalyvauja tikriausiai d?l finansin?s pad?ties, valdia tur?t? skirti tam daugiau d?mesio, l??.

Julius Jocius

i?riu futbolo ?empionat?, atrodo, jo lygis kyla. Lietuva gal per silpna dalyvauti ?empionate, ?ia niekas nemoka futbolo aisti, gal tik vienetai. Lietuviai labai pasine? ? krepin?, o futbol? vienas kitas kur nors usienyje paaidia gerose komandose. Gal?t? labiau stengtis, mokytis aisti.

Maryt? Bruien?

Mano vyras labai aistringas sirgalius, jis nuolat i?ri, a tik alia b?nu, pai?riu prab?gomis, futbolas man maai k? reikia.

Sigitas Vai?ius

Sarmata sakyti, bet futbolo ?empionat? i?riu epizodikai. Kiek ma?iau, futbolo lygis pastoviai kyla. Dabar ?empionate dalyvauja vienos i paj?giausi? tiek Europos, tiek Amerikos emyn? komand?. Kadangi nedaug i?r?jau, maai k? galiu pasakyti apie pa?i? organizacij?, ta?iau pai?r?jus ? i?rov? skai?i? ir j? nuotaikas, labai graiai atrodo. Manau, kad Lietuva niekada nebuvo futbolo alis ir netur?jo labai daug gerb?j?. iaip futbol? m?gsta visas pasaulis, taip pat ir lietuviai. Bet kad tok? lyg? pasiekt? sirgaliai, kaip krepinio, niekada to nebus. O pa?io futbolo galimyb?s neturime dideli? tradicij?, n?ra pakankamai sporto mokykl?. Tokia pat pad?tis ir Raseiniuose, prie por? met? dom?josi Gargd? atstovai, nor?jo ?ia sporto mokykloj savo sekcij? atidaryti. Nuo valdios maai priklauso sporto akos populiarumas arba ji turi tradicijas, arba ne. Tokia m?s? genetika, mentalitetas kiekviena alis kak? gali pritaikyti sau. A galvoju, kad Lietuva nuo seno yra krepinio alis tiek mentalitetu, tiek pagal fizines savybes. M?s? mon?s yra gana aukti. Manau, kad m?s? amiuje futbolas Lietuvoje auktum? tikrai nepasieks.

Audrius Germanavi?ius

Nei?riu, ne?domu. Tik pasidomiu rezultatais, bet kad pastoviai i?r??iau… Apskritai sport? vertinu teigiamai, bet yra gyvenime ir kit? malonum? vieniems patinka sportas, kitiems menas, muzika. Man sportas emocij? nesukelia, gal iek tiek krepinis, bet daugiau domina rezultatai, o ne pats procesas k? ten i?r?si, kaip jie laksto. Nesu specialistas, negaliu vertinti. A nesuais?iau nei t?kstantosios dalies, tai man atrodo, kad jie aiktel?je daro stebuklus, bet tikrai nesu fanas.

Komentarų nėra