Mano Ariogala

Versija spausdinimui

Pasaulis pro fotoobjektyv?

Steponas NACIUS

Jaunut? ir nedr?si, be galo avi mergait? su dideliu fotoaparatu toki? a Aid? Nacevi?i?t? pirm? kart? ivydau prie metus. Mergait? pasiymi iskirtiniu vilgsniu ? j? supant? pasaul?, kur? atskleidia nuotraukose. Aida i prigimties yra labai drovi, tad vengia nek?ti apie
save, nors turi kuo didiuotis: ji yra ne tik puiki mokin? (pra?jusius mokslo metus baig? vien tik deimtukais), bet ir jos fotografijos susilauk? pirm?j? ?vertinim?. iuo metu Aidos nuotraukos puikuojasi ant Lietuvos futbolo federacijos kalendoriuje ir privert? ne vien? fotograf? nusisteb?ti jaunosios fotograf?s amiumi ji dar tik devintok?. A. Nacevi?i?t? ? pirmuosius konkursus nedr?so si?sti savo fotografij?, ta?iau ?ia iniciatyvos ?m?si bendra-mokslis Aivaras Tervidis, kuris isiunt? pirmas dvi nuotraukas ? Lietuvos futbolo federacijos organizuojam? fotokonkurs? A. Gatv?. Futbolas. ? kitus konkursus Aida nuotraukas si?sti ?sidr?sino ir pati. Daugelis balsavo ir prisid?jo, kad jos vilgsnis per fotoobjektyv? b?t? deramai ?vertintas. Aidos ne viena nuotrauka buvo ?vertinta internaut? bei profesional?. Jaunoji fotograf? nenoriai dalinosi savo patirtimi ir tik po ilg? ?kalbin?jim? sutiko pasidalinti savo mintimis apie tai, kas jai patinka bei nuo ko viskas prasid?jo.

- I kur atsirado aistra fotografijai?

- Viskas prasid?jo, kuomet nusipirkau paprast? skaitmenin? fotoaparat?. Tuomet kiekviena nuotrauka atrod? grai. Labiausiai patiko galimyb?, kad graiais vaizdais, akimirkomis gali m?gautis ne vien? kart?.Tuomet fotografavau visk?, kas man atrod? grau. Labai
m?gstu b?ti viena, steb?ti visk? i ono, o fotoaparatas tai tik palengvina. Taip leidia gro?tis aplinkui vykstan?iu gyvenimu bei pasauliu.
- Fotografuoti futbol?? Kod?l tai ?domu?

- Visada labiau m?gau krepin?. Bet 2010 m. Pasaulio ?empionatas pakeit? mano nuomon?. Anks?iau i karto ijungdavau ar perjungdavau rungtynes, bet tuomet ta aistra, emocijos bei vykstanti kova privert? pakeisti nuomon?. Stengiausi nepraleisti nei vien? ?empionato varyb?. Tada draug? nusived? ? Ariogalos sal?s futbolo ?empionato final?. Pavasar? nu?jau steb?ti pirm? treniruot? stadione, tuomet ? antr?, tre?i? ir ? ketvirt?. Nenor?jau i ten neieiti, nes tokios geros emocijos bei ?domus jaunimas sportavo. inoma, kartu ir m?gavausi kiekviena akimirka. Tad lengva ir geras nuotraukas daryti (juokiasi Aida).

- Ko reikia geram kadrui?

- Manau, kad man dar per anksti apie tai kalb?ti. Ufiksuoti moment? yra lengva, ta?iau geram kadrui reikia pastang? bei, inoma, geros ?rangos. S?km? ?ia irgi yra b?tina, nes kartais b?na, jog nufotografuoji ger? akimirk? visikai atsitiktinai. Reikia matyti geras akimirkas,
graius vaizdus bei i?r?ti ? aplink tave esan?i? aplink? kitaip. Pateikti kasdieninius daiktus ar mones kitaip, ?domiau ar kitu kampu.

- Ar nustebote savo nuotraukas ivydusi tarp lauret??

- inoma (juokiasi). Aiku, tik?jausi, nor?jau laim?ti, bet ma?iau nuotrauk?, kurios buvo geresn?s nei mano ir vertos laim?ti.

- Ar svarbu b?ti ?vertintam?

- Ne tiek svarbu, kiek malonu. Dar svarbu, d?l ko pastebi. Jei d?l ger? dalyk?, kuriems reikia pastang?, kuriuos ne kiekvienas gali padaryti, tada aunu, bet jei d?l koki? blog? poelgi?, tada nieko smagaus. Geras ?vertinimas niekam nepakenk?. Many?iau, visiems malonu, kai tave pagiria.

Nenoriai mergait? dalinosi savo laim?jimas, nes baiminosi, kad daugelis bendraami? jos nesupras. Bet profesional?s fotografai, vie?j? ryi? specialistai savo nuomon? ireik? kur kas dr?siau ir utikrin?iau.

Sporto fotoreporteris Valdas Knyzelis teig?: aunu, kad autor? nusprend? pasirinkti juod? ir balt? spalvas, kurios nuotraukai suteikia daugiau subtilumo. Nuotrauka ver?ia susim?styti. Mano nuomone, kuo anks?iau prad?si usiimin?ti fotografija, tuo daugiau galimybi?
v?liau tur?si ateityje. Linkiu Aidai nesustoti fotografuoti, painti, mokytis ir ?kvepian?iai atvaizduoti pasaul? savo nuotraukose.

Komentarų nėra