Pašventintas paminklas žuvusiems partizanams

[1]O juk bus dar diena,
kai pro vėliavų plazdantį mišką
baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj suspindės!
Mūsų kraujas giedos pro
gimtinės velėną ištryškęs,
ir ant, kapo nykaus šviesios
taurės lelijų žydės.
Diana Glemžaitė
Rugpjūčio 15-oji Pakalnupio kaime, Kalnujų seniūnijoje, tapo prasminga diena – pašventintas paminklas 1951 m. žuvusiems partizanams Vaclovui Marcinkui ir Rapolui Baciui atminti. Savo sodyboje buvo nušautas ir pats sodybos šeimininkas Vincas Simonavičius.
Atmintinoje dienoje dalyvavo klebonas Vytautas Paukštis, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, administracijos direktorius Edmundas Jonyla, vicemeras Kęstutis Užemeckas, Tarybos narė, Švietimo, kultūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Dovilė Lukminaitė, Kalnujų seniūnijos seniūnė Regina Čepurnovienė, Ariogalos miesto šauliai, giminės ir artimieji, Palendrių kaimo gyventojai.
Pats šios idėjos sumanytojas tremtinys Jonas Šleževičius dalijosi prisiminimais. Skambėjo eilės  apie partizanus, ištrauka apie jų žūtį iš knygos „Po giminę plačią“. Meras priminė, kad už laisvę amžinai turime būti dėkingi žuvusiesiems.
Padėtos gėlės, uždegtos žvakutės prie atminimo paminklo žuvusiesiems, pasodintas ąžuoliukas. Buvęs Palendrių kaimo gyventojas Jonas Mačiulis padėkojo susirinkusiesiems. Per laukus nuvilnijo tautinės giesmės garsai. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčioje.
Laimutė Banienė,
kultūrinių renginių organizatorės Kalnujuose