Patirtys ir atradimai

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių specialioji mokykla, įgyvendindama ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pastoliavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui / mokiniui užtikrinant mokymosi sėkmę ir asmeninę ūgtį“, spalio mėnesio pabaigoje šalies pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus) pakvietė į II modulį „Ugdymo aplinkos, edukacinių užduočių, priemonių, skatinančių SUP vaikų / mokinių įsitraukimą, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese“. Renginyje savo profesinėmis patirtimis, įžvalgomis, sukurtomis ugdymo priemonėmis ir jų taikymo galimybėmis, patyriminės ir projektinės veiklos reikšmingumu dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dalijosi Raseinių Šaltinio progimnazijos, Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos, Raseinių specialiosios mokyklos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro bei Raikulos (Estija) specialiosios mokyklos pedagogai. Viešnia iš Estijos Liia Mooris – Nacionalinės informacinių technologijų programos specialiųjų poreikių vaikams Estijoje vadovė ir rengėja – pateikė savo praktinę patirtį apie skaitmeninio ugdymo svarbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
Antroje renginio dalyje dalyviai buvo pakviesti į praktinių veiklų įvairiose mokyklos erdvėse stebėjimą. Praktikumus vedė Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai Reda Virbickaitė, Vaida Trumpiūtė ir Ovidijus Jurgutis.
Renginio pabaigoje organizatoriai pakvietė dalyvauti edukacijoje mokyklos teritorijoje įrengtoje atnaujintoje aplinkoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Ji buvo įrengta prieš šešerius metus minint mokyklos 50 metų veiklos jubiliejų. Čia lankytojų laukia 24 gamtiniai objektai, su jais susipažinti galima pasitelkus simbolius, vaizdinę, garsinę ir skaitmeninę informaciją. Sėkmingai atlikę kelionę edukacinėje erdvėje, lankytojai sužinos labai svarbią paslaptį.
Raseinių specialioji mokykla kviečia ugdymo įstaigų vaikus / mokinius apsilankyti šioje atnaujintoje lauko edukacinėje aplinkoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ ir kartu patirti gamtos teikiamą džiaugsmą, pažinti, smalsauti, tyrinėti.

Sandra Maslauskienė,
Raseinių specialiosios
mokyklos direktorė

Komentarų nėra