Pavydo ir savigrauos nauda

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Pavydas, kaip inoma, padeda tobul?ti, siekti nauj? tiksl? (daniausiai tuos tikslus suformuoja kaimyno pasiekimai).

Pavydas taip pat labai lavina savigrauos jausm?, suteikia gyvenimui rimtumo, nes save nuolat skausmingai grauiantis mogus neturi galimybi? ner?pestingai kvatoti, neatsakingai juoktis ir usiimin?ti kitais pavirutinikais dalykais.

mon?s ?pranta save grauti kaip uo kaul?. Ilgainiui jie ?pranta grauti ir aplinkinius savo vaikus, sutuoktin? ar sutuoktin?, kaimynus, valdios atstovus, Europos S?jung?, kapitalistus ir visokiausius supuvusius iuolaikinio gyvenimo reikinius. Taip pat gamtos reikinius: pavyzdiui, niekam tikus? lietuvik? klimat? (per altos iemos, per kartos vasaros ir pan).

Savigraua labai didinga, gilaus tragizmo gyvenimui suteikianti b?sena.

Tod?l neklauskite susikrimtusio mogaus, kas j? taip griauia. Daniausiai jis pats save grauia.

Tai tam tikras lietuvikas kontempliavimo b?das, jogos atmaina. Kaip patyr?s jogos meistras pasiekia nuvitim?, taip patyr?s savigrauos guru galop pasiekia toki? ypating? b?sen?, kuri vadinasi depresija.

Tradicin?s jogos atstovas ilgainiui tampa nuvit?s, savigrauos pasek?jas didiai prisl?gtas, nelaimingas.

I pirmo vilgsnio gali atrodyti labai paradoksalu, bet tam tikra dalis moni? t? ypating? b?sen?, kuri nuolat lydi nelaim?lius, suvokia kaip laim?s paad?.

Psichologai sako, kad toks psichologinis kompleksas susiformuoja dar vaikyst?je, kai, pavyzdiui, nor?dmas ivengti kokio nors darbo (pavyzdiui, kambari? tvarkymo) i mokyklos gr??s vaikas vaidina labai nelaiming?, nuskriaust?, mokytoj? nesuprast?, draug? atstumt?. Mama paprastai tokio vaiko pagaili ir leidia jam netvarkyti kambari?.

Ilgainiui toks vaikas ?gyja ?prot? jaustis nelaimingu, nes tai jam padeda pasiekti savo tikslus. Po kurio laiko jis tampa nepataisomu niurzgliu, kuris nebemoka jaustis laimingu. Bet u tai ?gyja ypating? savigrauos ?g?di?.

Tokie mon?s gal?t? surengti savigrauos kursus pradedantiesiems ir net eksportuoti savigrauos metodikas ? kitas alis ir daryti i to versl?.

Ta?iau patyr? savigrauos tokiems dalykams tiesiog neturi laiko, nes jie nuolat ieko prieas?i? savigrauai ir s?kmingai j? randa, nes savigrauos galimyb?s yra neisemiamos.

Komentarų nėra