Penktasis iuolaikin?s muzikos maratonas Raseiniuose

Versija spausdinimui

Greitai prab?go metai ir rugpj??io viduryje Raseini? klausytoj? v?l laukia ibandymas iuolaikine muzika. Per penkerius metus, kai gyvuoja is festivalis, itikimi jo gerb?jai jau tikriausiai priprato prie ne?prasto io anro skambesio, ta?iau pagrindinis iuolaikin?s muzikos bruoas ji niekada nenustoja stebinti ir kiekvien? kart? gali pateikti vis nauj? ir nauj? pavidal?.
Penktasis tarptautinis iuolaikin?s muzikos festivalis Unseen Notes (liet. nematytos natos, uraai) taip pat pasilieka teis? nustebinti ir suintriguoti irankiausius klausytojus pla?iu skambesio diapazonu nuo naujosios klasikos iki garso meno. i? met? programa ?vairi, joje bus ir jau pa?stam? atlik?j?, ir nauj? veid? i muzikos pasaulio.
Nors festivalis dar beveik vaiko amiaus, ta?iau kaip brandus reikinys jau turi kelet? tvirt? tradicij?. Tre?ius metus i eil?s festivalio program? rugpj??io 12 d. prad?s naujosios vokalin?s muzikos kolektyvas Melos su nauja programa Phasings. Tai iek tiek kitoks aismingesnis ir ?vairesnis pasirodymas, j? sudaro lietuvi? ir usienio autori? k?riniai. Nor?dami suintriguoti, pamin?sime vien? atliekam? k?rin? Ry?io Maulio Abstulbusi akis prarado am?. Norint iifruoti ? pavadinim?, reikia b?tinai apsilankyti koncerte.
Kita grai tradicija m?s? festivalyje kasmet koncertuoja grup?, pra?jusiais metais nugal?jusi konkurse Vilnius Jazz Young Power. ? kart? tai trio Luvhurts pianistas Mantvydas Leonas Pranulis, saksofonininkas Kornelijus Pukinskis ir b?gnininkas Dominykas Snarskis. is trio susib?r? tik 2021 metais, nors su kita grupe Brave Noises Mantvydas jau koncertavo Raseiniuose prie kelet? met?. Galima b?t? su lengva ironija paklausti o kuris gi i jaun?j? Lietuvos diazo muzikant? dar nekoncertavo Raseiniuose…
Prat?siant tem? apie jaunuosius improvizacin?s, iuolaikin?s muzikos atlik?jus, koncertavusius m?s? renginiuose, kitas vardas gal?t? b?ti Kristupas Kmitas profesionalus muzikas, grojantis b?gnais, perkusija, sienomis ar po ranka pasitaikan?iais objektais. iemet jis pasirodys su dviem tarptautiniais kolektyvais rugpj??io 12 d. Kristupo partneriai scenoje bus Andrius iurys (elektronika) ir Gregory Horoneko (BY, saksofonai). Beje, A. iurys kaip kompozitorius su Cosmos Theatre yra apdovanotas Auksiniu scenos kryiumi. Pasirodo, m?s? kuklus festivalis maame provincijos miestelyje surenka daugyb? vaigdi?.
Ir ne tik i Lietuvos… Kitame koncerte K. Kmitas gros su gitaristu Pauliumi Vaku, inomu grup?s Sheep Got Waxed atlik?ju ir saksofonininku i Jungtini? Amerikos Valstij? Jonathon Haffner. J. Haffneris prad?jo koncertuoti su ansambliu Now We Are Here, kurio lyderis buvo ymusis kino k?r?jas Jonas Mekas. Per daugel? met? gyvenimo Niujorke Jonathonas koncertavo ir ?rain?jo su Wadada Leo Smith, Butch Morris, Jack Dejohnette, Bill Frisell, Steven Bernstein ir kitais garsiais atlik?jais.
Kol kas mes pristat?me tik pirmos festivalio dalies program?, koncertus, kurie vyks rugpj??io 12 ir 14 dienomis. O ? savaitgal? publikos laukia tikras muzikinis sprogimas tarp Unseen Notes programos rugpj??io 13 d.
?siterps kitas neeilinis ?vykis Raseini? kult?riniame gyvenime net dviej? reisier?s Karinos Novikovos oper? premjeros su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jeigu koks nors Raseini? rajono gyventojas bandyt? pristatyti io savaitgalio program? savo draugui ar giminai?iui i kito Lietuvos rajono, ko gero, niekas juo nepatik?t?… Ne, ne, tokie dalykai gali vykti tik Vilniuje…
Isami festivalio programa Raseini? kult?ros centro svetain?je www.raseiniukulturoscentras.lt ir feisbuke. Sekite m?s? informacij?, iki susitikimo koncertuose!
Programa
Rugpj??io 12 d.
18.00 Naujosios vokalin?s muzikos ansamblis Melos
Raseini? v?. Trejyb?s cerkv?je
20.00 Trio iurys / Kmitas / Horoneko (LT, BY)
Raseini? turizmo ir verslo centro kiemelyje
Rugpj??io 14 d.
19.00 grup? Luvhurts Raseini? turgaus scenoje
20.00 Trio Haffner / Kmitas / Vakas (JAV, LT)
Raseini? turgaus scenoje

Ar?nas Kazlauskas,
Raseini? rajono kult?ros centro
projekt? vadovas

Komentarų nėra