Performansas-menin? instaliacija Simonas Daukantas romantizmo epochos istorikas

Versija spausdinimui

S. Daukantas k?r? tautin?s lietuvi? kult?ros vizij? tai kult?ra, iauganti i konkre?ios vietos, kuriama moni?, nuo ami? susigyvenusi? su atiauriu, iaurietiku kratovaizdiu. I io tautinio centro matomas ir visas kitas pasaulis.
Menin? instaliacija iuolaikin?mis raikos priemon?mis siekia perteikti sud?ting? ir daugiasluoksn? XIX a. Lietuvos istorijos period?, kuriame S. Daukantas, tarnaudamas carin?s Rusijos imperijos valdininku (!), k?r? romantik? niekam neinomos valstyb?s istorij?…
Instaliacijos garso takelyje skamba itraukos i S. Daukanto knyg? Istorija emaitika ir emai?i? pasakos.
Sumanymas ir realizacija asociacija Id?j? up?. K?rybin? komanda: Ar?nas Kazlauskas, Evaldas Mikalauskis, Monika Vaznon? ir Diana Valantinait?. Garso takelis audiovizualinio meno grup? Bionics: Lina Pranaityt? ir Urt? Pakers. Vaizdo montaas A. Kazlauskas.

Komentarų nėra