Pergalingai baig?si atuntasis skaitymo i?kis Vasara su knyga

Versija spausdinimui

Lietuvos apskri?i? vie?j? bibliotek? asociacijos ir Lietuvos savivaldybi? vie?j? bibliotek? asociacijos kasmet rengiama skaitymo skatinimo akcija iemet ?trauk? beveik 31 000 dalyvi?, pasiryusi? priimti skaitymo i?k? per vasar? perskaityti 5 knygas pagal paskelbtas uduotis. I svetain?je vasarasuknyga.lt usiregistravusi? akcijos dalyvi? i?k? ?veik? per 23 000 atkakli? skaitytoj?. i? vasar? ir v?l pagerintas pernyktis rekordas perskaityta beveik 150 000 knyg? (pernai vasar? perskaityta 137 220 knyg?, dalyvavo per 30 000 moni?, i?k? ?veik? 22 700 skaitytoj?).
I aktyviausi? akcijoje dalyvavusi? alies bibliotek? pirm?j? viet? u?m? vis? vasar? pirmav?s Klaip?dos miesto savivaldyb?s Imanuelio Kanto vieosios bibliotekos Kalnup?s filialo vaik? centras Ruoniukas. ?ia perskaityta 4 350 knyg?. Antroji vieta atiteko Taurag?s rajono savivaldyb?s Birut?s Baltruaityt?s vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriui ?ia perskaitytos
4 288 knygos. Tarp aktyviausi? bibliotek? tre?i?j? viet? u?m? aki? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos Gelgaudikio padalinys, kuriame buvo perskaityta per 2 000 knyg?.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka ir jos filialai taip pat itin aktyviai prisijung? prie ios nuotaikingos akcijos. Per tris vasaros m?nesius bibliotekoje ir jos filialuose vasaros akcijoje sudalyvavo 1 139 skaitytojai (2022 m. 1 125, 2021 m. 760, 2020 m. 557), i j? net 1 061 dalyvis ?veik? Skaitymo i?k? perskait? visas 5 knygas. Diaugiam?s ir didiuojam?s puikiais savo rajono skaitytojais, kurie pri?m? i?k? ir per vasar? perskait? net 5 739 knygas (2022 m. 5 475, 2021 m. 3 595, 2020 m.
2 708). Aktyviausi iose varytuv?se buvo Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos ir Ariogalos, Betygalos, Vidukl?s, Girkalnio, Gruzdik?s, Sujaini?, Nemak?i?, Kalnuj? ir Milaai?i? filial? skaitytojai.
Tarp skaitytoj? geriausiai ?vertint? knyg? Henri Charrire Drugelis, Meik Wiking Maoji laim?s knyga. LYKKE: laimingiausi pasaulio mon?s, Rimanto K?valo K? mes padar?me savo vaikams, Majos Kramer Ar pa?sti gyv?nus?, Monos Delahooke D?mesingas aukl?jimas, Alexo Perry Bebaim?s motinos. Galingiausi? pasaulio mafij? parklupdiusi? moter? istorija, Taylor Jenkins Reid Vienintel? (tikra) meil?, Vadimo Zizo Min?i? architektas ir kitos.
? perskaityt? knyg? TOP 10-uk?
pateko R?tos epetys Tarp pilk? debes?, Delios Owens Ten, kur gieda v?iai, Ingos Staban Laisv?s kalin?, Jurgos Vil?s ir Linos Itagaki Sibiro haiku, ivil?s Mieyt?s Vilniaus Vilnius, Antoine de Saint-Exupry Maasis princas, Laurent Gounelle Paadu tau laisv?, Janosc Panama labai grai ir kitos.
Visi ?veikusieji vasaros skaitymo i?k? tur?jo galimyb? dalyvauti loterijoje, kurios laim?toj? lauk? puik?s pagrindiniai prizai, o tarp j? planetinis kompiuteris, momentin?s kameros, s?dmaiiai, dovan? kuponai, prenumeratos ir pagrindin?s r?m?jos ?mon?s Hobbyshop stalo aidim?, d?lioni?, galvos?ki? rinkiniai.
Be i? pagrindini? laim?toj?, kiekviena biblioteka taip pat loterijos b?du irinks i?k? ?veikusius savo skaitytojus, kuriems atiteks maieji prizai belaid?s ausin?s, iorin?s baterijos, kuprin?s, kelionin?s pagalv?l?s, knygos ir kitos smagios dovan?l?s. Prizai laim?tojus tur?t? pasiekti rugs?jo m?nesio pabaigoje.
Akcijai Vasara su knyga talkina leidyklos Alma littera, Nieko rimto, Kitos knygos, Vaga, Aukso uvys, Terra Publica, Debes? ganyklos, labdaros ir paramos fondas vieskime vaikus, ?mon?s Dimo, Antanukas.lt, Urt?s tekstil?, Muilo virtuv?, Finaneta, Pazymetas.lt, R?ta, Lieta d?lion?s, Kavos draugas, Patogupirkti.lt, S?skaita 123, Mokslobaze.lt. Akcijos draugai Lietuvos nacionalin? Martyno Mavydo biblioteka, IBBY Lietuvos skyrius, virtuali biblioteka ELVIS, Biblioteka visiems, pagrindinis informacinis partneris LRT.
Nuo 2016 m. vykdoma akcija Vasara su knyga yra LR kult?ros ministerijos Skaitymo skatinimo 20192024 met? programos dalis. Projekt? Metai su knyga i dalies finansuoja Lietuvos kult?ros taryba.
D?kojame visiems Vasara su knyga dalyviams u nuostabi? ?sp?di? ir perskaityt? knyg? kupin? vasar?! Linkime ir toliau m?gautis skaitymo malonumais!

Vasara su knyga organizatori? ir
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos informacija

Komentarų nėra