Pianist? konkursas aki? rajono meno mokykloje

Versija spausdinimui

Balandio 1 dien? aki? rajono meno mokykloje vyko ketvirtasis jaun?j? pianist? konkursas. J? s?kmingai organizavo aunus mokytoj? organizacinis kolektyvas: Jurgita Melnik (konkurso meno vadov?), Daiva Martinaitien? ir Dordana Gurskyt?. Konkursas buvo ypatingas k?rini? ?vairove ir sud?tingumu.
Skamb?jo nuostab?s lietuvi? B. Dvariono, E. Laumenskien?s, G. Kuprevi?iaus, D. Bauerien?s, V. Majorovo, D. Kairaityt?s, G. Savinien?s ir usienio
D. Steibelt, T. Haslinger,
R. Faber, W. Gillock, M. Klementi, L. Mocart, M. Mier, J. Haydn, Y. Falik, R. Vandall, F. Kuhlau, J. K. Vanhal, S. Rachmaninoff,
L. van Bethoven, M. Moszkowski, J. L. Dussek, G. Donicetti,
F. Chopin, Z. Metallidi, H. Lichner, C. Debussy, D. Cimarosa, M. Bober, T. Lack kompozitori? fortepijonin?s pjes?s ir stambios formos k?riniai. Jas atliko daugiau nei 20 jaun?j? pianist? i ?vairi? Lietuvos muzikos ir meno mokykl?: aki? rajono meno, Kauno A. Ka?anausko muzikos, Kauno M. Petrausko scenos men?, Kauno rajono meno, Jurbarko A. Sodeikos meno, Kelm?s
A. Lipeikos men?, Kretingos rajono Salant? meno, Klaip?dos
J. Ka?insko muzikos ir Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus. Juos ruo? 14 mokytoj?. is konkursas suteik? galimyb? patiems talentingiausiems, darb?iausiems jauniesiems pianistams patirti artistinio meno diaugsm?, pirm?j? debiut? scenoje. Diugu buvo debiutuoti ios mokyklos jaukioje scenoje ir Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus jaunosioms pianist?ms Vestai Gaili?tei
(1 klas?) ir Ugnei Morkutei
(4 klas?). Jas pareng? fortepijono vyresnioji mokytoja Diuljeta Banien?.
Jaunuosius konkurso pianistus paruo? mokytojos A. Dum?iuvien?, R. Varnien?, E. Valan?ien?, D. Banien?, J. Samulionien?,
O. Zelenskaja, R. Kigien?, D. vedien?, A. Pliurien?,
I. Leskauskien?, V. ?esnien?,
D. Martinaitien?, B. Bajori?nait?, G. Samajauskien?.
Renginio pabaigoje visi jaunieji atlik?jai buvo apdovanoti laureato diplomais, o j? mokytojai pad?kos ratais.
Jaunosioms Ariogalos miestelio pianist?ms kelion? ? akius suteik? daug diaugsmo, ?simintin? akimirk?. Buvo ?domu pabuvoti io miesto seno dvaro vietov?je ir svetingo eimininko sodyboje, puikiai ?rengtoje aplinkoje su nuostabiomis vaizdingomis ir pasakikomis skulpt?romis. Konkurso dalyv?s kartu su mokytoja ir Ugn?s t?veliais nuostabiai leido laik? fotosesijoje. V?liau ruo?si vykti ? namus automobiliu palei Nemun?, valg?si pro lang?, gro?josi nuostabiu Lietuvos kratovaizdiu. Kelias neprailgo.
D?kojame u puiki? ir saugi? kelion? Ugn?s t?veliams Virgilijui ir Birutei Morkams. Nekantriai lauksime kit? rengini? ir kelioni?.
Diuljeta Banien?,
Raseini? meno mokyklos
Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja

Komentarų nėra