Piligrimystės apraiškos kultūroje ir kasdienybėje

[1]Kelionė: tikslas ar procesas? Vidinės patirtys ar išoriniai emocijų dirgikliai? Kada keliavimas yra turistinis veiksmas, o kada – piligrimystė? VšĮ Šiluvos piligrimų centras drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu lapkričio mėnesį organizuoja 4 paskaitų ciklą, juo pabandys išsamiau apžvelgti su piligrimyste susijusius aktualius klausimus iš mokslinės ir dvasinės perspektyvos.
Iš tiesų žmonija nuolat keliauja. Pati autentiškiausia ir netgi nuo mūsų nepriklausanti yra Žemės kelionė aplink Saulę. Šioje kelionėje glūdi paradoksas. Viena vertus, mes cikliškai sukamės aplink savo žvaigždę ir pasineriame į proceso hipnozę. Tačiau mūsų visatai nuolat plečiantis visada esame toje pačioje vietoje, kuri ir pati niekada nėra… toje pačioje vietoje?
Panašiai ir žmonija kaip kultūrinė rūšis – sklendžia tarp tikslo kaip siekio nukeliauti į konkretų tašką, ir proceso – paties keliavimo kaip tikslo. Jos kelionės patirtis driekiasi nuo klajokliškos prigimties kvietimo atsiduoti cikliško gamtos laiko tėkmei iki anuomet progresyvių pirmųjų sėslių gyventojų išsikelto tikslo apvaldyti gamtą ir siekti pažangos. Nuo individo laisvės iki kolektyvinės tapatybės paieškų – kelionės būdas visada domino kiekvieną kada nors gyvenusį Žemėje žmogų.
Kviečiame jungtis į paskaitų ciklą, kurio metu Šiluvos piligrimų centro ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovai kvies pažvelgti į piligrimystės fenomeną iš istorinės, turistinės, miestokūros, taip pat ir dvasinės perspektyvos.
Lapkričio 12 d. 14 val. dr. Kastyčio Rudoko paskaita yra skirta apžvelgti ateities turizmo trajektorijoms, istoriškai paveldėtiems procesams, kurie gali pasitarnauti taikant inovatyvius vietokūros modelius, atskleisti. Keliamos hipotezės ir scenarijai, kas pakeis masinį vartojamojo pobūdžio turizmą, kuris visiškai neatitinka nei socialinių, nei ekonominių, nei ekologinių dabartinio, o juo labiau ateities pasaulio poreikių? Drauge su naujų gyvenimo būdų atsiradimu keisis ir pati keliavimo samprata. Čia kaip niekada iškyla ir aktuali tampa piligrimystės sąvoka, ji bus išplėtota kalbant apie XXI amžiaus antros pusės žmogų. Paskaita parengta mokslinio pranešimo, skaityto Aveiro universitete Portugalijoje, pagrindu.
[2]Lapkričio 19 d. 14 val. dr. K. Rudoko paskaita – platesnio pobūdžio diskusija, skirta pirmiausia parodyti, kaip laike savo piligriminę kelionę keliauja miestas – labiausiai integralus laiko ir erdvės požiūriu žmonijos civilizacinis kūrinys. Įprasta manyti, kad miestas yra grynas linijinio laiko produktas. Mes parodysime, kad miestas priklauso nuo laiko, tačiau atskleisime, kad yra daugiau laiko tėkmės trajektorijų nei viena mums žinoma – iš praeities į ateitį. Galiausiai ieškosime atsakymų, kur veda ši kelionė – ar į nuolatinį civilizacinį progresą, o gal kaip tik į laiko imperatyvų nugalėjimą, kuriam įgyvendinti yra reikalinga daug daugiau nei racionalus žmogaus protas.
Lapkričio 26 d. 14 val. lekt. Silvijos Čižaitės-Rudokienės paskaita pristatys Šiluvos šventovės fenomeną, gyvosios piligrimystės koncepciją ir teorijos pritaikymą praktikoje, kai turizmas gali tapti žingsniu piligrimystės link ir kaip skirtingos įstaigos, savivaldybės atranda bendrystę būtent piligrimystės aspektuose.
Gruodžio 3 d. 14 val. dr. Beno Ulevičiaus paskaita padės suvokti žmogaus ir žmonijos pašaukimą kaip piligrimystę, vykstančią veidą įgyjančios kūrinijos kelionės kontekste. Pasitelkęs teologų įžvalgas, lektorius kvies pažvelgti į įstabią visatos kelionę, kurioje vykstantys sudėtingėjimo procesai rodo į visų dalykų šerdyje glūdinčią trauką Dievo link. Keliaujantis žmogus iškyla visatoje tam, kad ši įgytų akis, skirtas Dievui regėti.
Paskaitos vyks internetu „Zoom“ platformoje. Paskaitų laikas – lapkričio 12, 19, 26 d. ir gruodžio 3 d. 14 val.
Privaloma registracija el. paštu komunikacija@siluva.lt.
Paskaitų ciklo kaina – 30 Eur. Išklausius visas paskaitas išduodamas sertifikatas.

Šiluvos komunikacijos informacija