Pirkdami taupykime…

Versija spausdinimui

Kai s?kl? parduotuv?se gausu, toks pasi?lymas gal kiek ir nesuprantamas. Be abejo, s?kl? reikia pirkti ir s?ti tiek, kiek reikia. Pas?lis turi b?ti ne per retas, bet ir ne per tankus. Per retai pas?jus, neinaudojama em?, tarpueiliuose ?sigali piktol?s. Tankiame pas?lyje augal?liai vienas kit? spaudia, stelbia d?l to taip pat maesnis derlius uauga. Kad b?t? lengviau susiorientuoti, kiek ir koki? s?kl? pirkti, verta bent orientaciniai inoti, kiek gram? s?kl? reikia lysvei aps?ti, kiek s?kl? yra viename grame.

Didiausia b?da per tankus pas?lis. Viename grame mork? yra apie 850 s?kl?, 10 m2 lysvei pakanka 5-6 g s?klos. Danai ? t? lysv? iberiame 3 pakelius po 5 g trigub? norm?, arba daugiau kaip 10 t?kstan?i? s?kl?! Sudygusios graiai atrodo, bet tokiame tankiame pas?lyje morkos uauga smulkios, kreivos. O ir iretinti n?ra lengva, darbelio daug prisideda…

Burok?li? lysvei pakanka 15 g s?klos. Danai perkama ir s?jama po 2-3 pakelius, kuriose yra po 20 g s?kl?. Tiesa, burok?liai augdami iek tiek pasistumdo, ta?iau kam be reikalo leisti pinigus. Daugelis maai patyrusi? darinink? d?l per tankios s?jos neusiaugina ir kit? akniavaisini? darovi? ridik?li?, ridik?, ropi?, petraoli?, pastarnok?. Tankiai pas?ti augal?liai, kaip danai sakome, ieina ? lapus, o akn? n?ra. Betgi, jei dirva prastesn?, piktol?tesn?, s?kl? norm? patartina tre?daliu padidinti.

Daugelis ali? s?kl? prekyboje tvarkosi taip, jog vieno paket?li? s?kl? turi pakakti 4 asmen? eimai tai darovei uauginti. Tik agurk?, mork?, ridik?li?, burok?li?, irni? daugiau reikia, nes ?vairesni? veisli? perkame. Antai mork?, ir ankstyvesni?, ir v?lyvesni?, burok?li? ar ridik?li?, ne tik skirting? pagal ankstyvum?, bet dar apvali? ir pailg?. Ir dar. Kai daug firm? s?klomis prekiauja, pasitaiko, kad tos pa?ios veisl?s s?kl? kiekiai skiriasi net 1,5-2 kartus, o kainos daniausiai panaios. Tod?l, perkant s?kl?, verta pavelgti ? antroje paket?lio pus?je esant? ura?, kiek jame yra s?kl?.

Keli pavyzdiai. M?s? m?gstamos darov?s agurk? s?klos tos pa?ios veisl?s vienose firmose fasuojamos po 0,51 gram?, kitur, tarp j? ir pas mus, po 1,52 gramus. Mork? tas pa?ias veisles vienur 3, kitur 5 gramai, nors kainos beveik nesiskiria. Ir toki? stambi? s?kl? kaip burok?li? danai pasitaikantys kiekiai s?kl? pakelyje 5-10 gram? ar irni? 20 gram? netur?t? diuginti pirk?jo. Daug paket?li? reik?s pirkti, daug mok?ti teks… M?s? ?mon?je burok?li? s?klos pakeliuose po 20 g, irni? po 40 g. O daugiau i? darovi? s?jantiems s?klos sufasuotos net po 100 g, taip jas perkant sumokama tre?daliu maiau.

Labai svarbu pasirinkti tinkam? darovi? veisl?. Daug apie j? reikia inoti ankstyva ji ar v?lyva, lauke ar iltnamyje auginama, koki? dirv? m?gsta, kiek atspari ligoms. O kur dar gausyb? kit? savybi? koks skonis, spalva, prekin? ivaizda, kaip laikosi per iem?, visk? ir ivardinti sunku… Tod?l nepatikliai reikia i?r?ti ? toki? s?kl?, kai ant paket?lio n?ra veisl?s savybi? apraymo. O dar daug pasitaiko, kai vienoje pus?je graus paveiksl?lis, o kitoje pus?je nieko nepasakantis antspaud?lis su neinomos veisl?s pavadinimu.

S?kl? prekyba gana specifin? veikos sritis. Manau, kad jos ateitis, o ir vieta ne turguose, ne dideliuose prekybos centruose, o specializuotose parduotuv?se. Perkame kart?, du per metus, reikia neskub?ti, pasitarti, pasikonsultuoti, kad paskui, vis? vasar?l? vargus, nereik?t? bijoti rudens derliaus laukti…

Darov?s Vidutinis s?kl? kiekis g/10 m2 lysvei Vidutinis s?kl? skai?ius

1 grame

Agurkai

Burok?liai

Krapai

Mangoldai

Morkos

Petraol?s

Pupel?s

Ridik?liai

R?gtyn?s

Salotos

Svog?nai

pinatai

irniai

8-10

15-20

25-30

10-15

5-7

5-7

120-150

20-25

5-7

6-8

6-8

45-50

200-250

45

55

650

50

850

900

3

120

1300

1100

250

110

5

Komentarų nėra