Plaukimas Dubysa baidar?mis

Versija spausdinimui

Birelio 18 d. ryt? Palendri? kaimo jaunimas, lydimas bendruomen?s pirmininko Lino Girdiaus, susiruo? baidar?mis ?veikti tam tikr? Dubysos atkarp?. Plaukimas prasid?jo nuo Milaai?i? ir s?kmingai baig?si ties Ariogalos Dain? sl?niu. Nors orai m?s? ir nelepino, bet plaukti buvo ?domu ir smagu. Merginos maud?si su drabuiais, nes pasak j?, negalvojo, kad vandens bus iki kaklo. Kai kuriems vaikinams teko ir apsiversti, netgi steb?ti, kaip po truput? tolsta j? tu?ia baidar?.
?veik? Dubysos up?, truputi sulij? ir truput? sual?, visi ?gulos nariai baidari? savininko buvome parveti ? jo sodyb?. ?ia buvo suplanuota nakvyn? palapin?se. Nors buvome pavarg?, bet tur?jome j?g? pasistatyti palapines ir draugikai s?dome vakarieniauti prie bendro stalo. Labai pravert? iltas maistas. Juo pasir?pino mamos Diana ?e?kauskien? ir Audron? Girdien?, kurios ? didelius kareivikus termosus prigamino bar?i? bei makaron? ko?s su konservuota m?syte. Ialk? draugikai valg?me, gyr?me eimininkes. Po to uk?r?me lau?, besineku?iuodami dar kep?me dereles ir vakarojome. Norintys aid? tinklin?. Apie vidurnakt? nu?jome miegoti. Ryte visi laimingai gr?ome ? namus.
Baidar?mis Dubysa plauk?me ir pernai, tik iemet pasirinkome kit? marrut?, tod?l tradicij? gal?sime prat?sti ir kitais metais. Diugu, kad plaukime baidar?mis dalyvavo beveik visas Palendri? kaimo jaunimas. Bendruomen?s pirmininkas Linas Girdius, suorganizav?s i? ivyk?, diaugiasi nors maa dalele praturtin?s jaunimo laisvalaik?.

Komentarų nėra