Pliao tinklinio ?empionatas

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Pasibaig? A lygos rajono vyr? papl?dimio ?empionatas, kuris vyko trim etapais, ir paaik?jo geriausia rajono papl?dimio tinklinio komanda. ?empionate dalyvavo 14 komand?. Malonu, kad prisijung? sve?iai i Kelm?s. Pirmajame etape I viet? ikovojo A. ir M. aguauskai, II viet? u?m? I. Sutkevi?ius ir R. Vitkus, III N. Marcinkus ir G. Lenzevi?ius. Antrasis etapas atkaklumu nei kiek nenusileido pirmajam. Jam pasibaigus komand? poros isirikiavo tokia tvarka: I vieta I. Sutkevi?ius ir R. Vitkus, II N. Marcinkus ir G. Lenzevi?ius, III A. ir M. aguauskai.
Tre?iasis, lemiamas, etapas buvo labai atkaklus. Jame geriausiai sek?si N. Marcinkui ir G. Lenzevi?iui. Jie tre?iajame etape ikovojo I viet?. II atiteko I. Sutkevi?iui ir R. Vitkui, III A. ir M. aguauskams.
Susumavus visus ikovotus takus per tris etapus, paaik?jo Raseini? rajono pliao tinklinio ?empionai ir prizininkai. Rajono pliao tinklinio ?empionais tapo I. Sutkevi?ius ir R. Vitkus. Galutin?je lentel?je I viet? ikovojo I. Sutkevi?ius ir R. Vitkus (142 takai), II vieta atiteko N. Marcinkui ir G. Lenzevi?iui (138 takai), III A. ir M. aguauskams (134 takai).
Rajono pirmenyb?s baig?si. Nors vasara taip pat baigiasi, bet geras oras dar nesitraukia. Belieka laukti nauj? turnyr? ant sm?lio.

Komentarų nėra