Plunksna ir knyga

Versija spausdinimui

Darganot? lapkri?io 11 dienos popiet? ? Katauski? bibliotek? rinkosi sve?iai: Raseini? Marcelijaus Martinai?io Vieosios bibliotekos vyriausioji metodinink? Virginija Mieinien?, Ariogalos mirus vokalinis ansamblis Radasta su vadove Renata Aleksiejiene, skaitovai Birut? Greicien?, Jelena alpien?, Danut? akaitien?, muzikos ir Jono Ma?iulio-Maironio poezijos myl?tojai.
Skambant akordeono akordams daina U Raseini?, ant Dubysos buvo prad?ta popiet?, skirta poeto Jono Ma?iulio-Maironio 160-osioms gimimo metin?ms pamin?ti. Bibliotekinink? Ingrida Staponien? pristat? eksponuojam? knyg? ir nuotrauk? ekspozicij?, supaindino su trumpa poeto biografija ir pakviet? visus pasiklausyti poeto eili? ir dain?. Skaitovai skait? eiles, dalijosi mintimis apie pasirinkto eil?ra?io svarb?,
D. akaitien? pasakojo trumpas poeto k?rybos ir gyvenimo istorijas. Sal?je buv? klausytojai Vytautas Gaidelis deklamavo m?gstamus Maironio eil?ra?ius, o Audron? eflerien? skait? i asmenin?s knygel?s (Maironis. Jaunos dienos 1972 m. leidimo) eil?rat? Taip niekas Tav?s nemyl?s, parayt? 1892 m.
Diplomais u dalyvavim? skaitymo i?kyje Vasara su knyga ir s?kmingai ?vykdytas visas uduotis buvo apdovanotos dalyv?s D. akaitien? ir Rasa Norkien?.
Baigiant popiet? suskambus paskutiniams akordeono akordams sustojome visi drauge ir dainavome Maironio Lietuva brangi, taip pagerbdami poeto, dainiaus atminim? ir al?, kurioje gyvename, brangi? m?s? Lietuv?.
Popiet?je vyravo gera nuotaika, prisiliet?me prie ?vairi? to meto poeto k?rybos nuotaik?, klaus?m?s poezijos, dainavome. Sve?iams buvo ?teiktos atminimo dovan?l?s.
D?koju Katauski? bendruomen?s mon?ms u bendruomenikum?, o Elytei Gaidelienei u ikept? didel? skan? tort?. A?i? visiems atvykusiems.
Ingrida Staponien?,
Katauski? bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra