Poezijos šventė Marijampolėje

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūčio 19-ąją saulėtas šeštadienio rytas pranašavo gražią dieną ir puikią nuotaiką. O kaipgi be jos gali vykti į svečius? Ir dar pas suvalkiečius, kurie visada trykšta entuziazmu, svetingumu ir jų veiduose neblėsta šypsena. Su tokia nuotaika Raseinių rajono literatų klubo „Dubysa“ nariai išvyko į Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ organizuojamą
18-ąją poezijos šventę „Po rugsėjo dangum“. Visus spinduliuojančius poezija mielai sutiko klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius. Tie spinduliukai su mielais apsikabinimais vieniems seniai gerai pažįstami, kitiems gal tik šiek tiek, tretiems – tai nauji plunksnos draugai, kurie dažniausiai tampa ir sielos draugais. Kai sielos artimos, tai ir atstumas nebaisus. Į šventę atvyko poetų iš Skuodo, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kauno ir mes – iš Raseinių.
Žaliuojančių medžių pavėsyje pritariant švelniems fontano garsams vyko poezijos skaitymai, besikeičiantys su bardo gitaros garsų deriniais ir dainomis. Visų skaitovų posmai rinktiniai, širdingi, su meile išsakyti klausytojams.
Raseinių literatų klubo nariai Teresė Stankevičienė, Antanas Miceika, Renata Aleksiejienė dalijosi savo kūryba, o literatų klubo „Dubysa“ moterų tercetas atliko savo krašto poetų Juozapo Mickevičiaus, Aldonos Radčenko, Dalios Šebelskienės, R. Aleksiejienės ir kitų poetų dainas. Dainų sūkuryje sukosi poros, aidėjo plojimai.
Poezija susipindama su muzika tarsi pristabdė laiką, kuriuo mes beprotiškai lekiame, nepastebėdami šalia pulsuojančios ramybės, gėrio, supratimo, pagarbos ir atjautos vienų kitiems. Mylėkime poeziją – joje sutelpa mūsų visų gyvenimai, joje galima rasti patarimų, paguodos, joje galima nusiraminti ir pražysti.

Renata Aleksiejienė,
Raseinių rajono literatų klubo
„Dubysa“ pirmininkė

Komentarų nėra