Politikai

Siųsti Versija spausdinimui

Ar žmonėms įdomu, ką veikia į Raseinių rajono tarybos posėdžius besirenkantys vietos politikai? Kas iš tų olitikų geriausiai atstovauja rinkėjų interesus? O gal tie posėdžiai įdomūs tik patiems politikams?  Atsakymus iš šiuos klausimus pabandėme surasti Raseinių gatvėse surengę tradicinę apklausą.

Jadvyga Gedvilienė

Nesidomiu posėdžiais. Ką aš galiu pasakyti? Geriausiai žinau merą Petrą Vežbavičių. Aš pati esu kilusi iš Nemakščių seniūnijos, žinau, kad meras šiek tiek gyveno Viduklėje. Manau, kad meras neblogai supranta, ko reikia žmonėms ir stengiasi kažką naudingo padaryti. Tokią nuomonę susidarau, kai pasižiūriu mero pasisakymus per Raseinių televiziją.

Svetlana Vilutienė

Visiškai nesidomiu, apie ką kalba, ką posėdžiuose veikia politikai. Man tai yra neaktualu, todėl neįdomu. Su jokiais politikais nesu turėjusi reikalų.

Lina Brazaitytė

Nesidomiu. Neturiu laiko. Visa dėmesį ir laiką skiriu darbui. Manau, kad net jei turėčiau pakankamai laiko, politika nesidomėčiau, nes politikos pas mus ir taip – iki kaklo.

Šiek tiek seniau, kai domėjausi politika, žinojau Kęstutį Skamaraką, Vaclovą Šimaitį. Manau, kad jie nusipelno pasitikėjimo.

Antanas Liaudeneckas

Raseinių rajono tarybos darbu šiek tiek domiuosi. Manau, kad Taryba galėtų daugiau dėmesio skirti Ariogalai. Ariogala šiek tiek skriaudžiama – pastaruoju metu jai sumažintas finansavimas iš rajono biudžeto. Praėjusią savaitę į Ariogalą buvo atvykęs Seimo narys Remigijus Ačas, tačiau nieko nauja ir įdomaus iš jo neišgirdome.

Politikai per daug žada. Prieš rinkimus žadėjo išasfaltuoti kelią Paliepiuose, bet tai nebuvo padaryta.

Manau, gero žodžio nusipelno vietos politikas Darius Ulickas. Žinau, kad žmonės neblogai vertina ariogališkį Dainių Šadauskį. Gerai darbuojasi meras P.Vežbavičius.

Lina Stumbrienė

Pastaruoju metu vietos politika beveik nesidomiu, nes gyvenu ir dirbu Švedijoje. Į Raseinius sugrįžau tik trumpam. Į Švediją išvažiavau dėl nedarbo, dėl mažo darbo užmokesčio. Politikai visas jėgas turėtų skirti tam, kad Raseiniuose būtų sukurta kuo daugiau darbo vietų. Tuomet žmonės jiems būtų labai dėkingi, tuomet jie būtų labai populiarūs ir reikalingi.

Dalia Tautkienė

Raseinių rajono tarybos posėdžiais domiuosi. Manau, kad posėdžiai vyksta turiningai, juose aptariami ir sprendžiami gyventojams labai svarbūs klausimai. Taip ir turėtų būti. Manau, kad vietos politikai yra neblogai įsigilinę į situaciją, kurioje gyvena rinkėjai. Tiesa, kartais tarp politikų būna nesutarimų, intrigų, tai primena vaikų darželio žaidimus. Tačiau, laimei, tokių žaidimų nėra daug.  Manau, kad gerų žodžių nusipelno meras P.Vežbavičius, rajono tarybos narys V.Šimaitis.

Ona Danutė Grabauskienė

Domiuosi, bet politikai sugaišta labai daug laiko kalbėdami apie tai, kas įdomu tik labai nedaugeliui žmonių. Manau, kad daugumos problemos užmirštamos. O tų problemų juk labai daug, jų nuolat daugėja. Vietos politikų pavardžių beveik nesu įsidėmėjusi. Žinau Seimo narį Edmundą Jonylą. Manau, juo galima pasitikėti.

Rapolas Gabrilavičius

Aš daugiau domiuosi Vilniuje dirbančiais politikais, nes juos dažnai rodo įvairiose televizijos laidose. Jei Raseinių rajono politikus rodytų per televizijos laidas, manau, jie būtų žmonėms daug įdomesni, žmonės turėtų daugiau informacijos apie jų nuveiktus darbus. Raseinių rajono politikų net pavardžių nežinau. Norėčiau, kad politikai rūpintųsi ne savo pažįstamų ir artimųjų, bet rinkėjų gerove.

Zita Norušienė

Raseinių rajono tarybos posėdžiais domiuosi, bet ne visada. Manau, tarybos nariai rūpinasi, kaip padėti žmonėms. Tačiau man labai nepatinka, kai į valdžią atėjusi nauja partija iš karto ima stumdyti kėdes ir sodinti į jas savo aplinkos žmones. Manau, kad tai yra labai bloga praktika, trukdanti Savivaldybei dirbti žmonių labui. Manau, kad skiriant pareigas administracijoje, pagrindinis kriterijus turėtų būti ne partinė priklausomybė, bet darbo kokybė.

Kai kurie savivaldybės darbuotojai ir politikai man nepatinka. Nesu labai geros nuomonės apie savivaldybės administracijos direktorių Dainių Baltrušaitį. Jis man kažkuo primena prezidentą Valdą Adamkų, tai yra, nelabai susigaudo vietos problemose.

Gerai vertinčiau mero P.Vežbavičiaus veiklą. To negalėčiau pasakyti apie mero padėjėją Antaną Vizbarą – jis kelia per daug šaršalo.

Antanas Miklius

Rajono tarybos posėdžiais šiek tiek domiuosi, tačiau iš vietos politikų nelabai ką galėčiau išskirti. Vertinu Seimo narį Edmundą Jonylą. Jį, kaip gerą žmogų, pažinojau dar tuomet, kai jis dirbo ūkio pirmininku. Gerų žodžių būtų galima pasakyti apie merą P.Vežbavičių. Manau, kad miesto valdžia dirba neblogai. Aišku, jei būčiau bedarbis, gal kitaip vertinčiau valdžios veiklą. Bet dabar jau esu pensininkas.

Komentarų nėra