Politinio ugnikalnio papėdėje

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 30 dieną vyko 6 – ojo šaukimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos 34 – asis posėdis. Jame dalyvavo 24 rajono Tarybos nariai. Posėdžio pradžioje rajono Savivaldybės meras Petras Vežbavičius  iškilmingai pranešė, kad balandžio 28 dieną savivaldybę pasiekė žinia, jog Vyriausybė suteikė Raseinių rajono tarybos nariui Gediminui Galubauskui Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą. Meras visos Tarybos vardu pasveikino Nusipelniusį gydytoją ir palinkėjo visokeriopos sėkmės toliau puoselėjant bendruomenės sveikatą. Taip pat buvo pasveikinti du sukaktuvininkai, tai  Raseinių rajono savivaldybės Ūkio ir verslo plėtros, informacinės visuomenės kūrimo komiteto pirmininkas Sigitas Vaičius ir  rajono Tarybos narys Dainius Kačiušis. Posėdžio dienotvarkėje buvo pateikti 59 sprendimo projektai. Tarybos nario Lino Dargevičiaus iniciatyva iš darbotvarkės buvo siūloma išbraukti du klausimus: ,,Dėl Raseinių rajono švietimo centro programų patvirtinimo“ ir ,,Dėl Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“. Tarybos narys Sigitas Vaičius pasiūlė į darbotvarkę įtraukti klausimą ,,Dėl pritarimo rengti žemės sklypo detalųjį planą“. Meras Petras Vežbavičius pasiūlė dienotvarkę papildyti dviem naujais sprendimo projektais: ,,Dėl Dariaus Ulicko atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ ir ,,Dėl Dainiaus Baltrušaičio priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. Švietimo, kultūros, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų komiteto siūlymu į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas ,,Dėl Raseinių rajono Švietimo centro nuostatų pakeitimo“. Balsavimo metu, 23 Tarybos nariams balsavus „už“, 1 – „prieš“, darbotvarkės pataisos buvo patvirtintos.

Pirmasis posėdžio darbotvarkėje buvo sprendimo projektas ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero 2008 metų ataskaitos“. Petras Vežbavičius pristatydamas sprendimo projektą pastebėjo, kad ataskaitoje apžvelgta Savivaldybės mero, Tarybos ir jos kontroliuojamų įstaigų veikla, pasiekti rezultatai, spręstos problemos, situacija mero prižiūrimose srityse. 2008 metais meras sušaukė 15 rajono Tarybos posėdžių, per kuriuos apsvarstyti 453 sprendimo projektai. Taip pat Petras Vežbavičius pastebėjo, kad 2008 metų vasario – balandžio mėnesiais meras, mero pavaŠiuo metu ugnikalnis vėl suaktyvėjo ir šįkart ant kraterio briaunos stovi administracijos direktorius, puikiai žinodamas, kad jį į kraterį įstums „savi“ – tie, kurie išreiškė nepasitikėjimą.“ Opozicijos atstovas akcentavo, jog visi rajono Tarybos nariai gavo Darių Ulicką palaikančių devyniasdešimt septynių administracijos darbuotojų kreipimąsi su parašais. Tad sunku būtų patikėti, kad visiems savivaldybės darbuotojams patinka vadovas, kuris yra nekompetentingas, nediplomatiškas, kolektyve sukeliantis destrukciją ir chaosą. Opozicinės frakcijos nuomone, nėra jokios priežasties atleisti Darių Ulicką iš užimamų pareigų. Juo labiau, kad dar nežinoma, kas ruošiasi užimti administracijos direktoriaus kėdę. A.Kilčauskas išsakė visos frakcijos poziciją – balsavime dėl šio sprendimo projekto frakcijos nariai nedalyvaus.

Tarybos narys Kęstutis Skamarakas neslėpė savo pasipiktinimo dėl Dariaus Ulicko atsistatydinimo. Netvardydamas emocijų jis išsakė savo nuomonę: „Buvau šokiruotas, sužinojęs tokį nelogišką sprendimą. Kas už viso to stovi? Sklando kalbos, kad tai nešvarūs reikalai. Nepamirškime fakto, jog dabar sunkmetis, o mūsų laukia dideli darbai. Naujam administracijos direktoriui prireiks nemažai laiko, kol pajaus darbo ritmą. Aš pažįstu Darių ir žinau, kad jis gali dirbti šį darbą. Šitaip elgtis su žmonėmis negalima. Čia jums ne gestapas!“ K.Skamarakas kategoriškai reikalavo pasisakyti tuos, kurie reiškia nepasitikėjimą direktoriumi, paaiškinti Tarybai, kokia prasme prarastas pasitikėjimas. Tarybos nario Valdemaro Jaciko teigimu, tai nėra vienos dienos sprendimas, jis brendo jau keletą mėnesių. „Tai buvo svarstyta ir Naujosios sąjungos Raseinių skyriaus visuotiniame susirinkime, kadangi nepasitikėjimą išreiškė pagal mūsų sąrašą išrinkti atstovai, skyrius nuo jų atsiribojo ir griežtai šito nepalaiko,“ – trumpai pasisakė V.Jacikas. Nors posėdžių salėje tebesklandė šurmulys ir buvo svaičiojamos replikos, tačiau meras Petras Vežbavičius pasiūlė pradėti balsavimą. Jis informavo, jog valdančiąją daugumą sudaro 4 partijos, ir pagal mandatų skaičių jos yra pasiskirsčiusios postus. Administracijos direktoriaus postas yra tekęs Naujajai sąjungai, todėl šioms pareigoms bus teikiamas Naujosios sąjungos narys.

Kai kurie Tarybos nariai pageidavo slapto balsavimo, tačiau 15 Tarybos narių pasisakė už atvirą balsavimą ir tik 8 – už slaptą. Atviru balsavimu nuspręsta patenkinti Dariaus Ulicko prašymą dėl atsistatydinimo ir atleisti jį iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Keturiolika Tarybos narių balsavo „už“, devyni balsavime iš viso nedalyvavo. Meras Petras Vežbavičius ta proga pasakė trumpą, jaudinančią kalbą: „Taryba priėmė skausmingą sprendimą, tačiau šis sprendimas jau buvo diskutuojamas pusę metų.  Iš tikrųjų man nelengva ištarti tuos žodžius. Vis tik nueitas ilgas kelias bendraujant ir bendradarbiaujant su direktoriumi. Manau, kad Tarybos pasirinktas sprendimas yra teisėtas.“   Meras padėkojo direktoriui Dariui Ulickui už atliktą darbą, palinkėjo sėkmingai tęsti tiek politinę, tiek ekonominę veiklą, įteikė jam gėlių ir veikiai pateikė Tarybai svarstyti naująjį kandidatą į administracijos direktoriaus postą – Dainių Baltrušaitį. Meras Petras Vežbavičius perskaitė potvarkį ir jo pagrindu paruoštą sprendimo projektą „Dėl Dainiaus Baltrušaičio priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.“

Gerbiamas Dainius Baltrušaitis buvo pakviestas į tribūną prisistatyti rajono Tarybai ir kitiems posėdžio dalyviams. Jis trumpai papasakojo apie save: „Esu kaunietis, Naujosios sąjungos narys, su Raseiniais pastaruosius 10 metų susiduriu gana dažnai, teko čia dirbti. Pagal išsilavinimą esu verslo informacijos specialistas, turiu verslo administravimo ir vadybos magistro diplomą. Apie 10 metų dirbau bankuose, turiu finansų direktoriaus, įmonės vadovo darbo patirties. Verslo problemos man nesvetimos, vadovavimo sugebėjimų turiu.“ Dainius Baltrušaitis teigė, jog yra susipažinęs su Raseinių strateginiu planu ir vykdomais darbais bei išsakė savo lūkesčius, jog tikisi sėkmingo bendradarbiavimo ir rajono Tarybos bei administracijos darbuotojų palaikymo. Po pretendento į administracijos direktoriaus pareigas prisistatymo Tarybos nariai uždavė jam klausimų: domėjosi jo tikslais, patirtimi, kompetencija ir pan. Tačiau didžiausią šurmulį posėdžių salėje sukėlė Tarybos nario Dainiaus Šadauskio įsiveržimas tribūnon. Jis mandagiai išprašė Dainių Baltrušaitį iš tribūnos ir išrėžė trumpą, bet efektingą kalbą: „Gerbiamieji, aš noriu priminti Lietuvos istoriją. Kai Lietuvos-Lenkijos Seimas pradėjo kviestis vadovus iš pašalies, samdyti karalius, prasidėjo Valstybės žlugimas.  Aš manau, kad Raseinių savivaldybės žlugimas prasideda, kategoriškai pasisakau prieš vadovą iš Kauno, Vilniaus ar kitų miestų. Mes turime daug kvalifikuotų darbuotojų, galime rinkti iš jų. Šiame balsavime nedalyvausiu ir visi, kurie gerbia Raseinius ir Raseinių kraštą, manau, palaikysit mane.“

Po šių žodžių Dainius Šadauskis ryžtingu, tvirtu žingsniu išėjo iš posėdžių salės, o Savivaldybės meras Petras Vežbavičius pateikė balsvimui sprendimo projektą „Dėl Dainiaus Baltrušaičio priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.“ Penkiolika Tarybos narių balsavo „už“, devyni balsavime nedalyvavo. Nuspręsta: nuo 2009 m. gegužės 5 d. į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas priimtas Dainius Baltrušaitis. Į pačią posėdžio pabaigą tribūnoje pasirodė Tarybos narys Valdemaras Jacikas ir ramiu, bet tvirtu balsu viešai pareiškė, kad savo Tarybos nario mandatą perleidžia Dariui Ulickui. Taigi, Tarybos apsisprendimo valia administracijos direktorius Darius Ulickas atleistas iš pareigų pačiam prašant – bejėgė šioje situacijoje ir valdančioji mažuma, ir Darių Ulicką palaikančių savivaldybės darbuotojų parašai, ir diplomatiškai vaizdinga Antano Kilčausko kalba, ir Dainiaus Šadauskio istorijos žinios, ir net iki pamėlynijimo sugniaužti Kęstučio Skamarako kumščiai. Direktorius pašalintas, tegyvuoja Direktorius!

Komentarų nėra