Popiet? Vasaros pabaiga su knyga Sujainiuose

Versija spausdinimui

Rugpj??io 25 dien? vyko garsiniai skaitymai, skirti skaitymo i?kio Vasara su knyga pabaigtuv?ms Sujaini? bibliotekoje. Renginyje dalyvavo Sujaini? kaimo vaikai ir jaunimas.
Bibliotekinink? Danelija primin?, kad magikasis skaitymo i?kis Vasara su knyga jau ? pabaig?, pakviet? vaikus aktyviai jame dalyvauti, kalb?jo apie skaitymo teikiam? naud?. Darbuotoja pasidiaug? skaitytojais, kurie dalyvauja i?kyje ir jau yra ?vykd? skaitymo uduotis. Ji pasveikino i?kio dalyvius, kurie perskait? knygas pagal visas penkias uduotis.
Popiet?je vaikai kartu su bibliotekininke Danelija skait? knygas, tinkan?ias skaitymo i?kio penktajai uduo?iai perskaityti eimos nario vaikyst?je m?gt? knyg?. Skaitytos Kosto Kubilinsko Beben?iukas ir kvailut?, Hanso Christiano Anderseno Coliuk?, Vytauto V. Landsbergio Stebuklingas Dominyko brangakmenis.
ios popiet?s tikslas buvo kuo daugiau kalb?tis apie knygas, skatinti vaikus skaityti, dalintis knyg? naujienomis, dalyvauti skaitymo konkursuose.
Vasara baig?si, pripildyta saul?s spinduli?, ilto lietaus la?, ?simintin? veikl?, perskaityt? knyg? lap? iugdesio… Bus k? prisiminti.
A?i? vaikams u ypsenas, juok?, ilt? bendravim? ir draugyst?. Atsisveikinant bibliotekinink? vaikams palink?jo s?kming?, prasming?, turining?, k?rybing? ir irading? mokslo met?!
Danelija Laurinavi?i?t?,
Sujaini? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra