Popiet? su vaik? poete R?ta

Versija spausdinimui

Nijol? KAVALIAUSKIEN?

Voratinkliams tiesiant bob? vasarai keli?, rugs?jo trisdeimt? dien? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centre lank?si ma?j? skaitytopoet? R?ta Lukien?.

R?ta ileido keturias vaikams skirtas knygeles: R?tos sapn? krait?, R?tos obuoliukai, R?tos laikas, Bit? R?ta. Knygel?s spalvingos, patrauklios, teikian?ios vaikams daug diaugsmo. Poet?s nuoirdi k?ryba jaudina, spinduliuoja gerumu bei iluma.

Mano knygel?s yra skirtos ne tik maiesiems, bet ir j? t?veliams, mo?iut?ms, kad suaugusieji skirt? laiko savo maoms ataloms ir pabendraut?, skaitydami ias aunias, linksmas knygutes. Tai iprovokuoja pokalb? su vaiku, ?sitikinusi autor?.

R?ta Lukien? matematik?. Kaip ir daugelis poet? pirm?j? eil?rat? para? b?dama moksleive. Rimtai k?rybai past?m?jo jos pa?ios vaikai. Jie ir dabar yra didiausi mamos k?rybos vertintojai ir kritikai. Impulsas sukurti eil?rat? kyla i patirto ?sp?dio, diaugsmo,kai vaikui idygsta pirmasis dantukas, maylis itaria pirmuosius odius, engia pirmuosius ingsnius.

Visos keturios autor?s knygel?s demonstruotos Barselonoje vykusioje vaik? knyg? parodoje. Knyg? pavadinimuose ?pintas autor?s vardas R?ta, nes jis labai lietuvikas.

R. Lukien?s eil?ra?ius skait? Raseini? Kalno vidurin?s mokyklos ir Katalikikos dvasios skyriaus mokiniai. Poet? buvo suav?ta maaisiais skaitovais ir nuoirdiai jiems d?kojo u ne?kainojam? dovan? eil?ra?i? skaitym?.

Nuostabi popiet? pradiugino ne tik vaikus, bet ir j? mamytes, mokytojus, visus kitus, besidomin?ius poetiku odiu. Autor? bendravo su kiekvienu savo mauoju skaitytoju, atsak? ? klausimus, buvo galima ?sigyti autor?s knygeli? su maloniais link?jimais ir autografu.

Komentarų nėra