Populiariausi agur­kų hib­ri­dai

Siųsti Versija spausdinimui

Agur­kų hib­ri­dų mū­sų sėk­lų parduo­tu­vė­se gau­sy­bė, tad ne­leng­va iš­si­rink­ti mū­sų no­ri­mą, pa­tį ge­riau­sią. Pa­sau­li­nės agur­kų se­lek­ci­jos kryp­tis to­kia, kad si­e­kia­ma iš­ves­ti kuo gra­žes­nės for­mos, pa­ly­gin­ti ne­di­de­lius, grei­tai ne­gels­tan­čius ir svar­biau­sia li­goms at­spa­res­nius agur­kų hib­ri­dus. Ir dar, kad jie anks­čiau de­rė­tų, bū­tų ne to­kie reik­lūs ši­lu­mai ir švie­sai. Svar­bu, kad tik­tų rau­gin­ti ir kon­ser­vuo­ti, o tai dau­ge­ly­je ša­lių, o ir pas mus la­bai mėgs­ta­ma.

Trumpavaisių agurkų, skirtų auginti lauko sąlygomis, vyrauja lenkiški hibridai. Neatsitiktinai tai, ši šalis Europoje daugiausiai lauko agurkų augina, perdirba ir eksportuoja. Todėl ne tik pas mus, bet ir kitose šalyse plačiai išplitę derlingi lenkiški agurkų hibridai. Paminėsime tik pačius populiariausius. Tai bent keturis dešimtmečius auginamas POLAN H, vešliu augimu išsiskiriantis KRAK H, smulkius, negelstančius vaisius išauginantis ALADYN H, vienas skaniausių ir labiausiai tinkamų rauginimui JULIAN H, smulkiavaisius karnišonus išauginti skirtas TYTUS H, gražiais, cilindro formos, negelstančiais vaisiais išsiskiriantis SREMSKI H. Visus ir išvardinti sunku…

Tarp lenkiškų lauko agurkų gausybės, išsilaiko iš ties populiarus RODNIČIOK H. Savo savybėmis jį primena naujas čekiškas hibridas DALILA H. Jis dera ir esant vėsesniems orams, palyginti atsparus netikrajai miltligei. Vaisiai skanūs, kietu viduriu. Beje, šio hibrido sėkla nėra brangi. Labai išpopuliarėjo ir prancūziškas hibridas REGAL H. Jis derlingas, taip pat gerai auga ir vėsesnę vasarą, atsparus ligoms. Vaisiai vienodi, gražios cilindro formos, smulkūs, tinka ir karnišonams auginti.

Savidulkių agurkų pasirinkimas taip pat didelis, bet čia vyrauja olandiški hibridai. Kelis naujausius paminėsime. Labai ankstyvas DIRIGENT H, kuris pradeda derėt jau po 40 dienų. Vaisiai su smulkiais kauburėliais, tamsiai žali, 8 – 9 cm ilgio, skanūs, ilgiau nenuskynus –  neapkarsta. CABARET H – derlingas vidutinio ankstyvumo hibridas. Vaisiai su stambiais kauburėliais, žali, gražūs, skanūs, konservuojant nepraranda spalvos. Augalas atsparus ligoms. Panašus į šį hibridą MOTIVA H. Tik vaisiai tamsiai žalios spalvos, kiek smulkesni, dera keliomis dienomis anksčiau. Verta pabandyti ir lenkišką savidulkį hibridą POLONEZ H, kurį galima auginti šiltnamyje ir lauke. Jo sėklos yra kelis kartus pigesnės negu olandiškų hibridų.

Taigi, nau­jos kar­tos sa­vi­dul­kiai hib­ri­dai la­bai der­lin­gi, at­spa­res­ni li­goms, o pa­si­rin­ki­mą, ku­riuos au­gin­ti, ma­tyt, nu­lems jų iš­vaiz­da, sko­nis. An­tai, vie­nų pa­vir­šius gra­žiai kau­bu­riuo­tas, ki­tų su smul­kiais spyg­liu­kais, vie­ni tam­siai ža­li, ki­ti švie­ses­ni. Šie agurkai pui­kiai dera ne tik šiltnamyje, bet ir lauke, visi jie tinka konservavimui. Yra sa­ko­ma, jei rū­sys šal­tas, vi­sos agur­kų veis­lės stik­lai­niuo­se ska­nios, vi­sos šei­mi­nin­kės ge­ros…

2 Komentarai

 1. VIDA

  2017-04-12 09:27

  NORĖČIAU SUŽINOT APIE AGURKUS MARKETMORE. KAI PIRKAU PRAŠIAU, KAD NEBŪTŲ KARTŪS IR TIKTŲ RAUGINIMUI. BET DABAR KAI SKAITAU, TAI NERANDU APRAŠYME MINĖTŲ SAVYBIŲ. GAL KAS ŽINOT ŠIĄ
  VEISLĘ.

 2. Ina

  2020-06-25 08:40

  Tytus kartus visi .per20m pirmą kartą apsipirkau