Posėdis įvyko

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Šįkart pabėgo meras

Nors birželio 29-ąją sušauktame Savivaldybės tarybos posėdyje, kaip ir praėjusį kartą, nedalyvavo du valdančiosios daugumos atstovai, tačiau posėdis visgi įvyko.
Priešingų polių politikai nespinduliavo tarpusavio supratimu ir tolerancija, tačiau bent jau iškentė iki posėdžio pabaigos. Beveik visi. Šįkart dar nebaigus svarstyti sprendimo projektų, posėdžių salę apleido meras Remigijus Ačas, paaiškinęs, kad turi skubiai išvykti. Likusieji 5 sprendimo projektai buvo patvirtinti pirmininkaujant vicemerui Sigitui Vaičiui. Beje, posėdyje nedalyvavo ir administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis – jis lepinosi 2-jų dienų komandiruote Druskininkuose, viešbutyje BEST WESTERN Central. Posėdyje sekretoriavo šviežia Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Žaneta Garliauskaitė. (Tarybos nariams savi marškiniai arčiau kūno – aut. pastaba).

Gimnazija laukia naujo vadovo

Daugumos tarybos narių valia iš pareigų buvo atleista Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktorė Aldona Mankauskienė. Šioje ugdymo įstaigoje ji išdirbo 35 metus, 19 iš jų – kaip mokyklos direktorė. Meras Remigijus Ačas nurodė priežastis, dėl kurių nutraukiama darbo sutartis su direktore. Susitikimuose su Raseinių mokyklų bendruomenėmis rajono valdžios atstovai išgirdo  nemažai priekaištų Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos adresu: neva ji esanti nepatraukli, trūksta tinkamos vadybos. Anot mero, pastabas jis perdavė gimnazijos direktorei. Ši padarė išvadas ir dėl gimnazijos ateities pati priėmė būtent tokį sprendimą.
Tarybos narys Darius Ulickas suabejojo, ar dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto už šį sprendimo projektą gali balsuoti tarybos nariai, turintys pedagoginį
išsilavinimą.
Tačiau tarybos nario dvejonės buvo nepagrįstos – nebalsuoti galėtų tik tie tarybos nariai, kurie su direktore būtų susaistyti giminystės ryšiais.
Tarp kitko, net dešimt iš dvidešimt penkių tarybos narių turi pedagoginį išsilavinimą. Įdomu, ar kuris nors iš jų ryšis mesti tarybos nario mandatą ir užsėsti gimnazijos direktoriaus krėslą? Konkursas šiai pareigybei užimti jau paskelbtas viešojoje erdvėje.

Nauja paskola investiciniams projektams

Taryba nutarė imti 3,5 mln. litų il-galaikę paskolą rajono Savivaldybės 2011-2012 metais  vykdomiems investiciniams projektams finansuoti. Lėšos bus skiriamos Vytauto Didžiojo ir Stonų gatvių, mokyklų, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ trasų rekonstravimui, UAB „Raseinių vandenys“ vandentvarkos projektams, miesto parko infrastruktūros modernizavimui ir kt. Paskolą numatyta grąžinti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis 2013 – 2015 metais.
Tarybos narys Romaldas Zubiela primygtinai siūlė kuo daugiau pinigų skirti miesto parkui. Tačiau balsuojant už šį sprendimo projektą jis susilaikė. Ką gali žinoti, gal valdantieji ir atsižvelgs į tokį racionalų mažumos atstovo pasiūlymą.

Įteisinta nauja prekyvietė

Patenkintas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ prašymas dėl prekyvietės Algirdo g. automobilių stovėjimo aikštelėje įteisinimo. Nepaisant policijos skiriamų baudų, žmonės aikštelėje vis tiek prekiauja, todėl komunalininkai pageidavo, kad prekyba šioje vietoje būtų leistina, nustatant prekeiviams rinkliavą. Taryba patvirtino 150 Lt mokestį už leidimo išdavimą 1 mėnesiui. Aikštelės dalyje (24 automobilių stovėjimo vietose) darbo dienomis bus galima prekiauti žemės ūkyje išauginta produkcija ir žemės ūkio padargais.

Atstovas spaudai sulaukė kritikos

Išnagrinėjus darbotvarkę, opozicijos atstovai aštrias kritikos ietis nukreipė į Savivaldybės atstovą spaudai Sigitą Gudžiūną. Kai kurie tarybos nariai buvo baisiai neaptenkinti rajoninėje spaudoje publikuotu S. Gudžiūno straipsniu, kuriame jis aršiai kritikavo opozicijos narius, sužlugdžiusius 6-ąjį tarybos posėdį. Gintautas Mikolaitis sakė norįs pamatyti atstovo spaudai pareigybinius nuostatus – ar jis turi informuoti visuomenę, ar moralizuoti tarybos narius. Valdemaras Jacikas buvo dar griežtesnis: „Norėčiau sužinoti, kieno nuomonę reiškia atstovas spaudai, kam iškelti kaltinimą privačia tvarka?“ Darius Ulickas reikalavo viešo atsiprašymo dėl neteisingos informacijos paskelbimo.Vicemeras Sigitas Vaičius atsakė, kad atstovas spaudai buvo įspėtas straipsniuose pažymėti, kieno nuomonę jis išreiškia.
Teismų praktika tarp tarybos narių pastaruoju metu tapo įprastu reiškiniu.                     .

2 Komentarai

  1. Rinkėjas

    2011-07-09 20:02

    Kokiu būdu (konkurso ar galimai pagal pažintį, kaip Tarybos narės Garliauskienės dukra) Bendrųjų reikalų skyriuje atsirado nauja vyriausioji specialistė Zaneta Garliauskaitė? Koks panelės išsimokslinimas? Ir kodėl klajoja dūšelė be vietos, kur nutūps?

  2. Rinkėjas2

    2011-07-12 16:26

    O kas tas S.Gudžiūnas? Iš kur jis atsirado, konkursas buvo ar kaip? Kas žinot atsakykit