Prasid?jo naujas RKL sezonas

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Spalio 29 d. rungtyn?mis ivykoje nauj?j? sezon? prad?jo Raseini? ,,Rasai. iauliuose jie susitiko su ,,Saul?s Auktabalio ekipa. eimininkams savos sienos nepad?jo ir jie papras?iausiai buvo nuluoti 100:66. J? gretose pastebimiausias buvo R.Giedraitis (18 tk.). Dar du aid?jai ?met? 10 ir daugiau tak? (M.Pu?ius 10 bei T.Stank?nas 11). iaulie?iai prastai met? dvitakius (38 proc.) ir tritakius (20 proc.), tiesa, nuo baud? metimo linijos buvo pranaesni 71 proc. (Rasai 55 proc.). M?s? komandoje lyderio vaidmens s?kmingai ?m?si V.Savostjanovas, peln?s 24 tk. Net keturi bendraygiai ?met? daugiau nei po 10 tak? (V.Ukuraitis, L.Krivickas, N.Karlikanovas, T.Beiys). Puiki paspirtis. Geri pataikymo rodikliai: dvitakiai 56 proc., tritakiai 52 proc. Abi komandos nemaai klydo po 20 kart?, vienodai dar? praangas po 26 kartus. Mes geriau kovojome d?l atokusi? kamuoli?. Pranaumas gal?jo b?ti ir didesnis, ta?iau kit? dien? lauk? dar vienos rungtyn?s, reik?jo patausoti j?gas.
Spalio 30 d. ? Raseinius atvyko Kelm?s ,,Grankuras. M?s? komanda jauna, bet sve?i? – dar jaunesn?. Apilimo metu visi ?d?miai steb?jome varovus. Jiems sunkiai sek?si ,,atriti krep?. Tai ikart pak?l? nuotaik?. O dar ,,Neringos studijos ok?jos… Pradia labai greita ir, akivaizdu, kad tai visikai neparanku sve?iams suaidus 3:38 min., ,,Rasai kukliai pirmavo – 12:2. Tai juos var? ? nevilt? ir, ?pus?jus pirm?jam ketvir?iui, j?j? s?skaitoje jau 4 praangos. Per eilin? minut?s pertrauk?l? ? aiktel? ib?go net 16 ok?j?, kaip skruzd?ly?i? grau, ale i kur tiek daug? Pirmasis k?linukas baig?si optimistikai 26:10. Diugu pasteb?ti m?s? komanda aid? steb?tinai lengvai ir graiai. Po pertrauk?l?s linksmyb?s t?s?si. Prab?gus 25 sek., jau 30:10. Ta?iau prieinink? aid?jai rank? nenuleido ir trupu?iuk?, na, labai trupu?iuk?, sumaino skirtum?. Prie didi?j? pertrauk? skirtumas 45:32 (aiku, m?s? naudai). Kol kas jokio pavojaus niekas nejaut?. Ta?iau ,,Grankuras sp?jo ne tik pails?ti, bet ir padaryti grietas ivadas. Tre?iojo ketvir?io pradioje – altas duas ne tik ,,Rasams, bet ir sirgaliams. Suaidus vos 1:05 min., mes priekyje vos 5 takeliais (45:40). Treniruot? baig?si. Sve?iai per anksti patik?jo, kad gali daryti, k? nori.

Ta?iau vent? j? gatv?je truko neilgai. Jau po dviej? minu?i? skirtumas v?l buvo padorus 55:40. Visi lengviau atsiduso. Nors Kelm?s sportininkai vis dar band? keisti rungtyni? eig? (likus iki k?linuko pabaigos 3:33 min. 58:49), ta?iau jiems buvo leista suprasti, kad ?ia ne ? lemputes i laidyn?s laiptin?je audyti. Prie paskutin? varyb? atkarp? 73:55. ?ia prabilo teis?jai ,,samarie?iai jiems pasidar? gaila kelmiki? (akivaizdiai) ir jie prad?jo vilpti (o gal vilpauti?) kaip pokai pavasar?. U tokius darbus nu-nu-nu. Supyk? Raseini? vyrai padovanojo i eil?s por? blok? (pavieni? buvo ir prie tai). Idant nepamirt?, kur pabuvojo. J.Petkevi?ius svetukams susitikimo pabaigoje padovanojo elegantik? d?jim? i viraus, taip sakant, uviravo pergal? 93:75. Sve?iai paad?jo namuose atsirevanuoti. Pai?r?sim. J? komandoje pastebimiausias buvo A.Galkauskas 21 tk., draugai nebuvo tokie pastebimi. M?s? lyderiai etatiniai: V.Savostjanovas (28 tk.) ir N.Karlikanovas (21 tk.). Puikiai jiems talkino V.Ukuraitis, T.Banys bei min?tasis J.Petkevi?ius. Komanda sustyguota. Kit? savaitgal? tik vienos varybos. Lapkri?io 5d. Panev?yje 18.00 val. susitinkame su ,,Oraniniu kamuoliu. Varovas pa?stamas staigmen? netur?t? b?ti. Po puikaus starto, sirgali? nuomone, atkrintamosios garantuotos.

Komentarų nėra