Prastai parengto projekto pasekmės

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Vaikai – gyvenimo gėlės, o kiekvienai gėlytei reikia meilės, dėmesio, ir be abejo, šilumos.
Ariogalos lopšelio-darželio auklėtiniams nei meilės, nei dėmesio nestinga, tačiau apie šilumą – atskira šneka.
Raseinių rajone šildymo sezonas prasidėjo spalio 11 dieną, tačiau Ariogalos lopšelio-darželio vaikučiai visą dieną praleidžia nešildomose patalpose. Šiuo metu darželyje įnirtingai tvirtinami radiatoriai; darbų pabaiga numatyta tik
spalio 20 dieną. Kodėl taip nutiko? Gal tai darbų užsakovo, Raseinių rajono savivaldybės administracijos, aplaidumas, o gal darbus vėluoja atlikti rangovas – UAB „Raseinių statyba“?
Pasivaikščiokime po šildymo sistemų labirintus…
2009 metų lapkričio 26 dieną Raseinių rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Raseinių statyba“ įgyvendinti ES finansuojamą projektą „Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas“. Pirminė projektui įgyvendinti numatyta suma buvo apie 2,5 milijono litų. Konkursą darbams atlikti laimėjo UAB „Raseinių statyba“, nes pasiūlė mažiausią kainą – 773 840 litų.

Projektas buvo parengtas aplaidžiai

UAB „Raseinių statyba“ generalinis direktorius Saulius Bekampis teigė, kad darbai Ariogalos lopšelyje-darželyje pradėti vykdyti iš karto gavus leidimą. Sutartis su Raseinių rajono savivaldybe buvo pasirašyta 2009 metų lapkričio 26 dieną, o leidimas pradėti darbus duotas tik po dviejų mėnesių – šių metų sausio 28 dieną. Tačiau, anot S. Bekampio, – tai ne bėda. Problemos atsirado vėliau, nes jos jau buvo užprogramuotos pačiame projekte.
Šildymo sistemos rekonstravimo darbus UAB „Raseinių statyba“ buvo numačiusi pradėti iš karto, kai tik pasibaigs šildymo sezonas, tačiau kovo pradžioje statybos techninės priežiūros vadovas Vytautas Juškevičius pateikė pastabas dėl šildymo sistemos: projekte nebuvo numatyti tarplangių, sienos ties durimis ir gelžbetoniniais laiptais apšiltinimo ir kiti darbai. Tačiau pagrindinė spręstina problema – neapšildomos pastato dalies šildymo sistema, kuri neveikia jau 12 metų, taigi reikalingas jos remontas, vamzdyno pakeitimas, o to nebuvo numatyta projekte. Pirminiame projekte planuota palikti senąjį vamzdyną ir pakeisti tik radiatorius. Niekas tiksliai negalėjo pasakyti, ar darželyje yra įrengta grindinio šildymo sistema, nes ji nebuvo naudojama ir rekonstrukcija projekteirgi nebuvo numatyta. Per vėlai
susigriebta, kad darželyje yra vienvamzdė šildymo sistema. Tik baigiantis šildymo sezonui apsižiūrėta, kad ta sistema netinkama – reikia ją perdaryti į modernesnę, dvivamzdę šildymo sistemą – tai sudarytų galimybę reguliuoti šildymo intensyvumą kiekvienoje patalpoje.
„Techninės priežiūros vadovo pastabos mus suneramino, todėl šių metų balandžio 27 dieną pateikėme Savivaldybės administracijos direktoriui Dainiui Baltrušaičiui oficialų raštą, kuriame priminėme, kad yra daug neišspręstų techninių
klausimų, o šildymo sezonas jau baigėsi. Buvome įsipareigoję darbus atlikti iki rugpjūčio 31 dienos,todėl prašėme operatyviai spręsti šiuos klausimus. Tačiau jokio oficialaus atsakymo negavome – mums žodžiu buvo pasakyta su-
stabdyti darbus, nes bus ruošiamas naujas projektas“, – pasakojo Saulius Bekampis.
Nesulaukdamas iš Savivaldybės jokio oficialaus atsakymo, birželio 23 d. statybų bendrovės vadovas tiesiogiai susitiko su meru Petru Vežbavičiumi, kuris patikino, kad naujas projektas bus paruoštas liepos 2 dieną, o sprendimas dėl jo finansavimo priimtas liepos 15-20 dienomis.
„Mums davė suprasti, kad darbus pagal naują projektą realiai galėsime pradėti liepos pabaigoje, taigi per rugpjūtį ir dalį rugsėjo būtumėme suspėję viską padaryti, – pasakojo S. Bekampis. – Kad ir kiek siuntėme raštų, laiškų į Savivaldybę, gaudavome tik žodinius nurodymus, raštiškų atsakymų nei iš administracijos direktoriaus, nei iš mero, nei iš Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyrius taip ir nesulaukėme. Išskyrus vieną: rugpjūčio 11 dieną iš Savivaldybės gavome raštą, kuriame mūsų klausė, ar iki rugsėjo 1 dienos užbaigsime dar-bus, kaip buvome įsipareigoję. Nors Savivaldybės administracija puikiai žinojo, kad pati sustabdė mūsų darbus ir jie niekaip negali būti baigti iki numatyto termino. Savivaldybės administracija vengė bet kokio rašytinio atsakymo, kuris liktų kaip įrodymas.“ UAB „Raseinių statyba“ visus pastato rekonstravimo darbus pabaigė laiku, rugpjūčio pabaigoje: apšiltino sienas, sutvarkė stogą, pakeitė langus ir kt. O šildymo sistemos rekonstrukcijos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki spalio 20 dienos.
„Vasaros pabaigoje pasidarė visai neramu – darbai sustabdyti, artėjo šaltasis sezonas. Vis tik šildymo sistemą reikėjo sutvarkyti ne kokiame garaže, o vaikų darželyje. Rugpjūčio 24 dieną telefonu kreipiausi į Dainių Baltrušaitį, kuris informavo, kad naujasis projektas jau paruoštas ir rugpjūčio 18 dieną atiduotas į agentūrą svarstymui. Beliko tik laukti papildomo finansavimo patvirtinimo“, – pasakojo Saulius Bekampis.
Rugsėjo mėnesį darželyje jokie energetikos sistemos modernizavimo darbai nevyko – buvo deramasi dėl papildomų darbų atlikimo kainos, tačiau nesėkmingai.
Rugsėjo 29 dieną „Raseinių statyba“ gavo laišką iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, kuriame buvo nurodymas šildymo sistemą sutvarkyti pagal senąjį projektą. Radiatoriai darželyje pradėti keisti spalio 4 dieną ir darbas iki šiol vyksta be sustojimo – santechnikai triūsia nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro net savaitgaliais.
Saulius Bekampis tikino, kad šią savaitę, galbūt penktadienį, darželyje bus užbaigta du trečdaliai darbų ir paleistas šildymas A korpuse, o ateinančią savaitę šildymas bus įjungtas B korpuse.

Kaina pasirodė per didelė

Pasak Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, Ariogalos lopšelyje-darželyje padėtis kontroliuojama – visi darbai turi būti baigti iki spalio 20 dienos, kaip ir nu-matyta sutartyje su rangovu – UAB
„Raseinių statyba“.
„Darbai strigo dėl to, kad pradėjus juos vykdyti išaiškėjo, jog reikia perprojektuoti radiatorių sistemą. Pirminis darbų užbaigimo terminas buvo rugpjūčio 31 diena, tačiau paaiškėjus, kad reikia pirkti papildomus darbus, pasirašėme pa-
pildomą susitarimą ir terminas buvo pratęstas, – aiškino situaciją gerai nusiteikęs administracijos direktorius. -       Rangovas pagal naują projektą už papildomus darbus paskaičiavo labai didelę sumą, ir mums nepavyko nusiderėti. Negalėjau sau leisti mokėti tam pačiam tiekėjui 350 litų už kvadratą šildomų grindų, kai tokių darbų kaina – apie 150 litų už kvadratą. Paskutinė suma, kurią prašė rangovas už papildomus darbus – 250 tūkst. litų, o aš buvau nusiteikęs mokėti ne daugiau kaip 150 tūkst. – tai reali kaina, netgi su šiokiu tokiu uždarbiu. „Raseinių statyba“ konkurse nusimušė kainą iki 770 000 litų, o paskui pamatė, kad eina į minusą. Iš karto buvo matyti, kad sąmata turėtų būti apie 1,2 milijono litų – tokia normali darbų rangos kaina, kad statybų bendrovė uždirbtų.“ Pasak D. Baltrušaičio, nevykusios derybos dėl kainos nulėmė apsisprendimą, kad darbai būtų atliekami pagal senąjį projektą: „Kadangi neleidome rangovui daugiau uždirbti, paraginti greičiau atlikti darbus – labai sudėtinga. Jei būtume normaliai suderėję kainą, iki spalio 20 dienos darbai būtų pabaigti pagal naująjį projektą. Rangovas žinojo, kad mus spaudžia terminas ir nelabai norėjo leistis į derybas, tikėjosi, kad sumokėsime tiek, kiekjie prašo.“

Geras projektas – pusė darbo .

Statybų bendrovės generalinio direktoriaus S. Bekampio manymu, naujasis projektas bet kokiu atveju paruoštas per vėlai ir jam įgyvendinti būtų prireikę apie 8 savaičių. Jeigu rugsėjo 29 d. būtų gavę nurodymą pagal naują projektą tęsti darbus, vis tiek nebūtų spėję jų atlikti: „Mes, statybininkai, visada sakome – geras projektas – pusė darbo. Tai yra šventa teisybė. Kodėl nebuvo galima visų darbų numatyti pirminiame projekte, juk visi žinome, kad lėšų šiam projektui įgyvendinti buvo numatyta pakankamai. Už tokius pinigus buvo galima taip sutvarkyti darželį, kad jis būtų pavyzdinis visoje respublikoje. Tačiau kas lėmė, kad iš karto į projektą nebuvo įtraukti visi būtini atlikti darbai. Politikieriai?
Žvelgiant ekonomiškai, ūkiškai, taip nedaroma. Geriau darbus iš karto atlikti kokybiškai ir apie juos pamiršti – tegul gyvena vaikučiai gražiame darželyje.“
„Raseinių statybos“ generalinio direktoriaus Sauliaus Bekampio spėjimu, naujam šildymo sistemos rekonstravimo darbų projektui atlikti Savivaldybė iš agentūros negavo pakankamai lėšų.
Pagal senąjį projektą radiatorių keitimas atsiėjo 64 tūkst. litų. UAB „Raseinių statyba“ buvo pateikusi komercinį pasiūlymą, kuriame visus papildomus, pirminiame projekte nenumatytus darbus siūlė atlikti už 234 tūkst. litų: pakeisti visą vamzdyną ir radiatorius, įvesti dvivamzdę sistemą, įrengti šildomas grindis, apšiltinti galerijos perdangas ir angokraščius, įrengti ventiliacijos kaminėlius, ištaisyti kai kurias projektuotojų klaidas. Jo nuomone, įmonė už papildomus darbus užsiprašė normalią kainą, kadangi tokiems darbams, kaip grindų šildymo sitemos įvedimas, rangovas turi suteikti 10 metų garantiją. Taigi būtina naudoti tik aukštos kokybės medžiagas ir santechniką, kuri yra pakankamai brangi. Direktoriaus paskaičiavimu, įmonė jau atliko papildomų darbų už 51 tūkst. litų, tačiau negali jų įvardyti kaip gautiną sumą ir pateiti sąskaitą, nes tie darbai nebuvo numatyti, taigi belieka gyventi pažadu, kad už juos bus kažkada sumokėta. Beje, už atliktus darbus, numatytus pirkimo dokumentuose, Savivaldybė jau sumokėjo spalio 4 dieną. Sauliaus Bekampio teigimu, jei kitąmet pagal naują projektą bus modernizuojama energetikos sistema, vadinasi, dabar atliekami darbai tarnaus tik vieną šildymo sezoną. Pertvarkant šildymo sistemą ir keičiant vamzdyną, bet kokiu atveju reikės nupjaustyti radiatorius, ir apie trečdalis dabar pritvirtintų radiatorių nebetiks.

Ar pavasarį administracijos direktorius rausis plaukus?

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis tvirtino, kad senasis ir naujasis projektai vienas kitam neprieštarauja -  tų pačių darbų nereikės du kartus daryti: dabar keičiami radiatoriai ir prijungiami prie senų stovų, o kitais metais bus pakeisti patys stovai ir visa šildymo sistema.
„Kadangi statybų bendrovės direktorius nenusileido, man nieko kito nebeliko, kaip tik skelbti naują konkursą papildomiems darbams atlikti, – bėdojo Dainius Baltrušaitis. – Iki kitų metų pavasario mes nupirkisime darbus, gausime iš agentūros ES lėšų naujam projektui įgyvendinti. Rangovui aš priekaištų neturiu – darbai atlikti kokybiškai. Turiu tiktai vieną priekaištą – nėjo su mumis į derybas ir nepavyko susitarti dėl abi puses tenkinačios kainos.“
Administracijos direktorius prasitarė nusirausiąs plaukus, jei kitąmet nepavyks nupirkti darbų už mažesnę kainą, nei siūlė UAB „Raseinių statyba“.Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario, Švietimo, kultūros, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko Lino Dargevičiaus nuomone, labai gerai, kad dabartinė vyriausybė palengvino ES paramos įsisavinimą, taip sudarydama geras sąlygas savivaldybėms renovuoti savo ugdymo įstaigas ir kitus viešos paskirties pastatus. Savivaldybė vykdydama šį procesą turi vykdyti jį nuosekliai ir atsakingai, pradedant projekto rengimu ir baigiant nuolatine darbo eigos ir kokybės  kontrole.
„Situacija, kuri susiklostė Ariogalos darželyje tai patvirtina. Savivaldybės taryba šiemet priimdama sprendimus dėl ikimokyklinių įstaigų darbo grafiko sudarė visas sąlygas vasaros metu užbaigti visus darbus. Reikia padėkoti darželį lankančių vaikų tėvams ir darželio darbuotojoms už kantrybę ir supratimą. Situacija, kad spalio pradžioje darželyje kabinami radiatoriai yra didžiulė netvarka. Tikiuosi, kad visi atsakingi už projekto vykdymą asmenys padarys tinkamas
išvadas ir panaši situacija daugiau nepasikartos, o Švietimo, kultūros, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų komitetas ateityje panašių projektų stebėjimui skirs didesnį dėmesį“, – išsakė savo nuomonę Linas Dargevičius.

2 Komentarai

  1. sildykis.lt

    2021-08-17 14:55

    Kad čia jau grindinio šildymo reikėjo, kokie dar radiatoriai. Naujai statote, ir šitaip neapgalvojate, žymiai praktiškiau. Tikiuosi susitvarkys tas darželis..

  2. statybinių įrankių nuoma

    2022-05-21 13:24

    čia dažnai taip būna, kai samdomos bet kokios įmonės, laimėjusios konkursą pagal pigiausią kainą pasiūlę darbus atlikt. kai pradės žiūrėti į kokybę, o ne kainą, gal nebereikės graužtis nagų. o dabar galit nuomotis įrangą ir patys tvarkyti visas kliurkas.