Sporto renginiai

Mero taur? liko Raseiniuose (0)

Mindaugas TU?AS
Sausio 16 dien? Raseiniuose vyko dar vienas puikus achmat? turnyras, skirtas Mero taurei laim?ti. Diugu, kad nors merai ir kei?iasi, renginiai ilieka. Kai u lango alta, labai malonu parungtyniauti

Skaityti daugiau

achmat? turnyras Gintauto Mikolai?io ?steigtiems prizams laim?ti (0)

Mindaugas TU?AS
Dar vien? puiki? vent? sausio 23 dien? achmat? aid?jams ir m?g?jams jau 10 kart? sureng? Gintautas Mikolaitis, kuris kiekvienais metais organizuoja turnyrus jo ?steigtiems prizams laim?ti. Galima tik pasidiaugti,

Skaityti daugiau

Lauk?me pergal?s, bet… (0)

Mindaugas TU?AS
RKL lyga
Atsitiko tai, ko maiausiai tik?jom?s. Tik?jom?s ?veikti i? ekip?, nes pergal? mums buvo labai reikalinga, ta?iau nepavyko to padaryti. Dar ne viskas prarasta, tod?l
nenuleiskime galv? ir bandykime dar

Skaityti daugiau

Atvyko grup?s lyderiai (0)

Mindaugas TU?AS
RKL lyga
i? met? sausio 14 dien? pas mus lank?si grup?s lyderiai Mol?t? Eer?nas-Karys. Tai paj?gi komanda, dar nepatyrusi pralaim?jimo i? met? RKL lygoje. Varybos prasid?jo be didesn?s valgybos,

Skaityti daugiau

Tinklininkai t?sia kovas (0)

Mindaugas TU?AS
Lietuvos tinklinio I lyga
i? met? sausio 9 dien? raseiniki? tinklinio komanda KKSC-Norvelita ivykoje aid? Lietuvos vyr? ?empionato I-os lygos rungtynes. ?vyko dvejos rungtyn?s, kuriose m?sikiai pasiym?jo geru rezultatu, nors

Skaityti daugiau

Krepinio savaitgalis (0)

Mindaugas TU?AS

i? met? sausio 7 dien? pas mus lank?si grup?s lyderiai i iauli? raj. Graf? baldai-Kristalas. Lauk? sunkios varybos, labai nor?jome laim?ti, kadangi ikovoti takai
prie i? komand? b?t? pagerin? m?s?

Skaityti daugiau

ventinis Ariogalos tinklinio turnyras (0)

R. RIMYDYT?
,,Ar ir J?s mylite tinklin?? tai taip skamb?jo gruodio 28 d. Ariogaloje vykusio ventinio tinklinio turnyro kvietimo pirmoji eilut?. Galima pasidiaugti, jog m?s? rajone tinklinis ities mylimas. Turnyras sutrauk?

Skaityti daugiau

Apdovanoti geriausi 2010 m. sportininkai (0)

Mindaugas TU?AS
Sausio 6 dien? Raseini? kult?ros centre vyko geriausi? 2010 met? rajono sportinink?, treneri?, sporto r?m?j? ir sporto visuomen?s pagerbimo vent?. ?angin? od? buvo pakviestas tarti Egidijus Zinkus. Niekas geriau

Skaityti daugiau

Kal?dinis greit?j? achmat? turnyras klubo prezidento prizams laim?ti (0)

Mindaugas TU?AS
Dar vienas puikiai organizuotas m?s? achmat? klubo Raseinietikas Matas renginys ?vyko gruodio 19 dien? K?no kult?ros ir sporto centro aki?-achmat? klube. Kal?dinis greit?j? achmat? turnyras buvo skirtas klubo prezidento

Skaityti daugiau

Sporto savaitgalis (0)

Mindaugas TU?AS
i? met? gruodio 10 dien? Sporto ir laisvalaikio klube KARPYN? lank?si sve?iai i Auktaitijos Panev?io Oraninis kamuolys. Gerai pa?stama, jauna komanda. Niekas i i? varyb? nelauk?me siurpriz?

Skaityti daugiau