Sporto renginiai

Nepavyko ipl?ti pergal?s (0)

Sekmadien? Raseini? Danspin komanda KAFF pirmenyb?se susitiko su Jurbarko Vulkano komanda. Pirmasis k?linys vyko apylygiai ir baig?si 1-0 sve?i? naudai. Deja, po pertraukos iniciatyv? per?m? sve?iai, jiems pavyko ?muti dar

Skaityti daugiau

,,emaitijos taur?s” 1 asis turas s?kmingas (0)

Egidijus UBINAS
Raseini? KKSC badmintono treneris metodininkas
Spalio 1516 d. Taurag?je vyko Lietuvos badmintono varyb? ,,emaitijos taur? 1 asis turas. Turnyre dalyvavo 83 sportininkai i Klaip?dos, Kauno, Taurag?s, Vilniaus, Balbierikio, Kelm?s,

Skaityti daugiau

Savivaldyb?s taur? Josedai” (0)

Gintautas BAL?AITIS
Raseini? KKSC dir. pavaduotojas suaugusi?j? sportui
Baig?si rajono vyr? krepinio turnyro ,,Savivaldyb?s taur? kovos. ? finalin? ketvertuk? pateko ities stipriausios komandos Joseda, Autolera, Danspinas-1 ir Vidukel?. iose komandose susib?r?

Skaityti daugiau

Sportininkai (0)

Kaune vyko Lietuvos Respublikos laisv?j? imtyni? jauni? sporto aidyn?s, kuriose dalyvavo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro aukl?tiniai. Nugal?toj? vardus ikovojo Lukas Grigalius (46 kg) ir Andrius ekas (50 kg).

Skaityti daugiau

Liko stipriausi? (0)

Gintautas BAL?AITIS
Raseini? KKSC dir. pavaduotojas suaugusi?j? sportui
Rajono vyr? krepinio turnyre liko tik keturios komandos, kurios ir varysis finaliniame etape. Tai Danspin-1, Autolera, Joseda ir Vidukel?. ios komandos tarpusavyje ais po

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Pusimtis futbolo m?g?j? Ariogaloje aid? ant plausto
Vaidotas JANUKA
Antrus metus i eil?s Ariogaloje futbolas buvo aidiamas ne?prastoje vietoje ant plausto, padaryto i plastikini? buteli?. ,,aliojo futbolo dien? vyk?s ,,plaustbolo

Skaityti daugiau

Tradicin? sporto vent? Didiuliuose (0)

Diana GRUZDI?NIEN?
Rugs?jo pirm?j? etadien? didiulikius i miego paadino skard?s seni?nait?s Dianos Kaupaitien?s ir bendruomen?s pirminink?s Jurgitos Jankauskien?s balsai, sklindantys i garsiakalbio:
D?mesio, d?mesio! Visi, visi mai ir dideli, linksmi

Skaityti daugiau

Klubo ygis taur? maiesiems (0)

Mindaugas TU?AS
Tik pasibaigus suaugusi? lauko teniso turnyrui, sporto klubo ygis kort? ukariavo jauniausi klubo lauko teniso aid?jai ir aid?jos jiems buvo surengtas turnyras.
Vaikai tur?jo galimyb? pasitikrinti savo j?gas, parodyti, k?

Skaityti daugiau

Seni?nij? varybos Kelm?je (0)

Gintautas BAL?AITIS
Raseini? KKSC direktoriaus
pavaduotojas suaugusi?j? sportui
Raseini? rajono sportininkai anks?iau varydavosi Kauno apskrityje. iais metais jau tenka j?gas ibandyti su iauli? apskrities rajon?, miest? atstovais. Rugs?jo 3
d. gana gausi Raseini? rajono

Skaityti daugiau

Papl?dimio tinklinio turnyras G?luvoje (0)

Zita VAZGIEN?
G?luvos kaimo bendruomen? prie graiosios Dubysos, priva?ioje teritorijoje, sutvark? papl?dim? ir ?reng? tinklinio aiktel?. Nors darbai usit?s? kelet? met?, bet iuo
metu tinklinio aiktel?je nuo ryto iki vakaro kamuol? mua

Skaityti daugiau