Sporto renginiai

Laisv?j? imtyni? ?empionatas Varuvoje (0)

Varuvoje (Lenkija) vyko Europos jauni? iki 17 met? Laisv?j? imtyni? ?empionatas, kuriame Lietuvos rinktin?s sud?tyje startavo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro imtyni? sporto klubo ,,L?is aukl?tinis Andrius ekas svorio

Skaityti daugiau

Taur? laim?ta (0)

Mindaugas TU?AS
Vis? savait? vyko atkakl?s susitikimai sporto klubo ygis teniso korte. Pusfinaliuose susitiko Egl? Skamarakien? ir Lina imkevi?ien?. Po atkaklios kovos susitikim?
laim?jo E. Skamarakien? rezultatu 2:0 (7:5) (6:1). Antrasis susitikimas

Skaityti daugiau

Ir sportas, ir pramoga (0)

Rugpj??io 14 dien? kaim? bendruomen?s Saugailiai nariai su 10 baidari? leidosi ? yg? Dubysos upe. i? pramog? saugailikiams dovanojo kaimo turizmo sodybos Pakaln? savininkai Jolanta ir Eugenijus Auktakiai, u tai

Skaityti daugiau

Vasaros futbolo stovykla ,,Talentas (0)

Steponas NACIUS
Siekdama ?gyvendinti ilgalaik? Lietuvos futbolo federacijos program? ,,Sugr?inkime vaikus ? stadionus, draugija Ariogalos vienyb? i? vasar? aplank? ne vien? rajono miestel? ir kaim?. Surengtuose usi?mimuose dalyvavo per 400 vaik?

Skaityti daugiau

Arnas Rumevi?ius ir Gilbertas Kerp? Europoje penkti! (0)

Antanas LUKOIUS
Rugpj??io 11-14 dienomis Vilniuje prie Baltojo tilto vyko Europos jauni? iki 18 met? mergin? ir vaikin? papl?dimio tinklinio ?empionatas. Kovas prad?jo 24 vaikin? ir 24 mergin? komandos i 28

Skaityti daugiau

Kai pagaunu reikiam? greit?!!! – Lietuvos veterinarijos taur? 2011 (0)

Remigijus POKUS
?sp?dingos irg? kovos Lietuvos veterinarijos taurei laim?ti vyko Raseini? hipodromo takelyje pra?jusio sekmadienio popiet?, kurias organizavo V? Raseini? hipodromas. Gausiai susirink?s i?rov? b?rys emocijas reik? stipriau u ?garsinimo aparat?r?,

Skaityti daugiau

Pliao tinklinio ?empionatas (0)

Mindaugas TU?AS
Pasibaig? A lygos rajono vyr? papl?dimio ?empionatas, kuris vyko trim etapais, ir paaik?jo geriausia rajono papl?dimio tinklinio komanda. ?empionate dalyvavo 14 komand?. Malonu, kad prisijung? sve?iai i Kelm?s. Pirmajame

Skaityti daugiau

Sportas, azartas, j?ga (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Per al? keliauja Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vykdomas projektas Linksmoji vasaros futbolo mokykla. Buvo atrinkta 20 mokykl? i 70-ies. io projekto rengiamos varybos tik ?sib?g?jo, jau ?vyko Alytuje, Krekenavoje,

Skaityti daugiau

Skatinkime ir palaikykime (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
iemet Lietuvos mokini? olimpiniame festivalyje, kur? globoja LR Prezident? Dalia Grybauskait?, i viso dalyvavo 174 komandos. Garbingas prizines vietas peln? dvi m?s? rajono mokyklos. Nugal?tojai ?aminti Lietuvos mokini? ir

Skaityti daugiau

Pliao tinklinio turnyras (0)

Mindaugas TU?AS
Puiki? vent? pliao tinklinio m?g?jams Dairenos taurei laim?ti padovanojo krepinio klubas Dairena.
? pirm?j? etap?, kuris vyko liepos 12 d., susirinko net 15 komand?. Buvo aidiama trimis pogrupiais. ? kit?

Skaityti daugiau