Sporto renginiai

Arlandas Mantvydas ir Ignas Sutkevi?ius – aidyni? ?empionai! (0)

Antanas LUKOIUS
Liepos 23-24 d. Vilniuje baig?si Lietuvos jauni? sporto aidyni? papl?dimio tinklinio finalin?s varybos. Puikiai m?s? rajonui atstovavo Raseini? KKSC aukl?tiniai A. Mantvydas ir I. Sutkevi?ius. Patek? ? finalin? ketvert?,

Skaityti daugiau

Danspin taur? 2011 L-klubo komandai (0)

Mindaugas TU?AS
Liepos 22 dien? pasibaig? rajono futbolo 7×7 pirmenybi? Danspin taur? 2011 ?empionatas. Jame dalyvavo atuonios Raseini? rajono komandos. Pasibaigus pirmajam ratui paaik?jo, kad komandos n?ra vienodo paj?gumo. i?rint

Skaityti daugiau

Krepinio atlaidai Lietuvoje (1)

Pranas LAURINAVI?IUS
Kai igirstame od? LOV?, tada tariame GARB? ir mes NUGAL?SIME. Turb?t kiekvienam aiku, kad kalbame apie lietuvi? antr?j? religij? krepin?.
Vis? liep? ir rugpj?t? apie krepin? kalb?sime, dar rugs?j? panek?sime,

Skaityti daugiau

Aurin? prie Europ? (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Dauguma moni? gyvena savo patogioje erdv?je, bijodami perengti kai kurias ribas. Norintys padaryti k? nors iskirtinio, aplinkini? ne visada b?na suprasti. Manau, nepeiktina, kad atsiranda moni?, kurie usiimdami naudinga

Skaityti daugiau

Spartakiada (0)

Mindaugas TU?AS
Liepos 7 dien? vyko jau net penkioliktoji vasaros spartakiada. J? kaimo turizmo sodyboje Karpyn? suorganizavo UAB Norvelita.
Nuo pat ryto apsiginklav? gera nuotaika ir sportiniu azartu rinkosi spartakiados dalyviai. Palaikymo

Skaityti daugiau

Varom u Lietuv?: kamuolys atkeliauja ? Raseinius (0)

Albinas STAKAUSKAS

Europos vyr? krepinio ?empionatui skirtas renginys prasid?jo liepos 6 d. Kaune ir ygiuoja per vis? Lietuv?. Prie senosios Kauno sporto hal?s prasid?jo ikilminga atidarymo vent?: pirmieji dainomis susirinkusiuosius pasveikino

Skaityti daugiau

Tarptautinis turnyras (1)

Mindaugas TU?AS
Liepos 2 d. Radvilikyje vyko komandini? achmat? varybos sporto centro taurei laim?ti. Jose dalyvavo ir m?s? miesto komanda, sudaryta i prie pirmos lentos aidian?io J. Kubiliaus, prie antros –

Skaityti daugiau

Pergal?s ivykose (0)

Mindaugas TU?AS
Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centras, Ne?gali?j? draugija, Ne?gali?j? s?junga, Kur?i?j? s?junga ir kitos organizacijos vasar? organizuoja daug sporto rengini? ir priimin?ja sve?ius i kit? Lietuvos miest?. Rengini? udaviniai ir

Skaityti daugiau

XV respublikin?s moni? su negalia sporto varybos (0)

Mindaugas TU?AS
Birelio 22 dien? Raseini? KKSC stadione jau penkiolikt?j? kart? vyko Raseini? r. moni? su negalia s?jungos organizuojamos respublikin?s sporto varybos. iais metais varybose dalyvavo atuonios komandos, iek tiek maiau

Skaityti daugiau

ven?iame futbol? kartu (0)

Gintar? GREI?I?T?
Paskutiniosios pavasario savait?s futbolo pasaulyje inomos kaip UEFA Grassroots days, kurios skirtos ne tik aidiantiems futbol?, bet ir visiems neabejingiems turiningam ir linksmam laisvalaikiui. Apie Grassroots dien? fenomeno s?km?

Skaityti daugiau