Sporto renginiai

Plaukimas Dubysa baidar?mis (0)

Birelio 18 d. ryt? Palendri? kaimo jaunimas, lydimas bendruomen?s pirmininko Lino Girdiaus, susiruo? baidar?mis ?veikti tam tikr? Dubysos atkarp?. Plaukimas prasid?jo nuo Milaai?i? ir s?kmingai baig?si ties Ariogalos Dain? sl?niu.

Skaityti daugiau

Sportas be tabako (0)

Enrika RADAVI?I?T?

Raseini? Kalno vidurin? mokykla vykdo sveikatos stiprinimo programos projekt? Gyvenkime sveikiau ir linksmiau. Organizuojant projekto veikl?, didelis d?mesys skiriamas r?kymo, alkoholio ir psichotropini? mediag? vartojimo prevencijai. Tradicine tapo mokslo

Skaityti daugiau

etadien? Rokyn?je karaliavo kaimo sportininkai (0)

Sigitas GUDI?NAS
Birelio 18 d. kaimo turizmo sodyboje ,,Rokyn? (Raseini? r.) vyko Lietuvos kaimo seni?nij? sporto aidyn?s. Jose dalyvavo per 1,5 t?kst. kaimo sportinink? i 37 savivaldybi?.
Daugiausia j? sugu?jo i emaitijos.

Skaityti daugiau

IV kur?i?j? tarprajonin? sporto vent? (0)

Mindaugas TU?AS
Birelio 17 d. Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centre vyko LKD Kauno teritorin?s valdybos ketvirtosios tarprajonin?s sporto vent?s atidarymo ikilm?s. Kur?i? sporto entuziast? pasveikinti atvyko Raseini? socialini? reikal? ir sveikatos

Skaityti daugiau

Laisv?j? imtyni? turnyras Vilkavikyje (0)

Valdas GRIIUS
Vilkavikyje vyko Tarptautinis laisv?j? imtyni? turnyras, kuriame dalyvavo komandos i Jelgavos (Latvija), Kaliningrado (Rusija), ?erniachovsko (Rusija) ir ?vairi? Lietuvos miest? bei rajon?. Turnyre dalyvavo ir raseiniki? komanda, kuri ikovojo

Skaityti daugiau

Raseinik?s dalyvavo tarptautiniame oki? festivalyje Palangoje (0)

Laimut? PE?KAITIEN?
Tarptautinis oki? festivalis, kur? organizuoja Kantri ir linijini? oki? asociacija, Palangoje vyko jau et? kart?. Raseinik?s jame dalyvavo tre?i? kart?. Prie trejet? met? aknis ?leid?s Kauno oki? populiarinimo centras,

Skaityti daugiau

Papl?dimio tinklinis (0)

Mindaugas TU?AS
Lietuvos seni?nij? pirmojo etapo papl?dimio tinklinio varybose dalyvavo keturios mergin? komandos: dvi Ariogalos seni?nijos, viena Raseini? seni?nijos ir viena Raseini? kaimo seni?nijos komanda. Po atkaklios kovos pirm?j? viet? ikovojo

Skaityti daugiau

Sporto arena (0)

Mindaugas TU?AS
LLAF taur?s varybos
Lietuvos jaunu?i? lengvosios atletikos uolio ? tol? rungties ?empion? ir rekordinink?, 60 m b?gimo ir 100 m barjerinio b?gimo rung?i? ?empion? ir rekordinink?, Pabaltijo ali? ma?o jaunu?i?

Skaityti daugiau

Olimpinio festivalio finias (0)

Mindaugas TU?AS
Pasibaig? olimpinis festivalis, kuriame gerus rezultatus daugelyje sporto ak? parod? Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin? mokykla. Tai d?ka puiki?, pasiaukojan?i? ios mokyklos k?no kult?ros mokytoj? vyr. mokytojo Vidmanto Il?iuko

Skaityti daugiau

irg? lenktyn?s (0)

Birelio 6 d. Raseini? hipodrome vyko tre?iosios ? sezon? irg? lenktyn?s – Didysis kriterijus. Tai atrankinis etapas ? Lietuvos lenktynini? irg? ?empionat?.
Pirmasis b?gimas, skirtas arab? veisl?s lenktyniniams irgams, pasibaig? triukinan?ia

Skaityti daugiau