Sporto renginiai

Koks bus startas!!! (0)

Mindaugas Tu?as
RKL lyga
Vasario 19 dien? Kaimo turizmo sodyboje Karpyn?, naujojoje sporto arenoje, vyko draugikas susitikimas su LKL lygoje besigrumian?ia Palangos Naglis-Adakris ekipa. Kadangi varybos buvo draugikos, tik?tis didel?s ir ?tb?tin?s

Skaityti daugiau

Nugal?ti RKL lygos lyderiai (2)

Mindaugas TU?AS
RKL krepinio lyga
Vasario 4 dien? Raseini? Rasai ivykoje aid? prie io sezono ir grup?s absoliu?ius lyderius Mol?t? Eer?no-Kario komand?, kuri ? sezon? dar nebuvo patyrusi pralaim?jim?. Pirm?j? susitikim?

Skaityti daugiau

Ketvirtoji vieta pasaulio ?empionate (0)

Mindaugas TU?AS
Sausio m?nes? Naujoje Zelandijoje Kraist?e?io (Christchurch) mieste vyko ne?gali?j? pasaulio lengvosios atletikos ?empionatas. ?empionate dalyvavo atletai su negalia i 73 valstybi?. Lietuvai atstovavo geriausia Raseini? sportinink? Irena Perminien?, ji

Skaityti daugiau

achmat? turnyras Seimo nario Remigijaus A?o prizams laim?ti (0)

Mindaugas TU?AS
Sausio 30 dien? Raseini? KKSC aki?-achmat? klube vyko achmat? turnyras, skirtas Seimo nario Remigijaus A?o ?steigtiems prizams laim?ti. Susirinkusieji buvo pakilios nuotaikos ir pasiruo? ?rodyti savo paj?gum? prie varovus.

Skaityti daugiau

Stalo tenisas MERO TAUR? (0)

Mindaugas TU?AS
Sausio 29 dien? Raseini? specialiosios mokyklos maoje, bet jaukioje sporto sal?je vyko tradicinis rajono vyr? ir moter? stalo teniso turnyras Mero taur?. Tr?ko moter?, nes at?jo tik viena, tod?l

Skaityti daugiau

Laisv?j? imtyni? pirmenyb?s Pag?giuose (0)

Valdas GRIIUS
Pag?giuose vyko Lietuvos Respublikos vaik? laisv?j? imtyni? pirmenyb?s, kuriose gerai pasirod? Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro jaunieji imtynininkai.
Pirm?sias vietas ikovojo Gvidas Narmontas (44 kg), Dominykas Viliuis (41 kg)

Skaityti daugiau

Krepinis ne imtyn?s ir ne boksas!!! (0)

Mindaugas TU?AS
RKL krepinio lyga
i? met? sausio 25 dien? Raseiniuose lank?si Kupikio SC Dailista komanda. Varovai turnyrin?je lentel?je uima auktesn? 5 viet?, o mes esame tik 7, bet tai

Skaityti daugiau

Sveikiausias vitaminas – iemos sportas (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Ant Palendri? kalno
alia piliakalnio
iem? susirinko nemaai moni?.
Pilnas Girdi? kiemas klegan?i? vaik? -
V?lei ?ia ?vyko vent? ios iemos.
V?liav? ilkin? Palendri? ik?l?,
Aura, Linas tik b?giojo,
? smagius aidimus visus viliojo,
Kviet?, kas atvyko,

Skaityti daugiau

Sutrukd? gripas (0)

Valdas GRIIUS
Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos imtyni? ?empionatas, kuriame dalyvavo Raseini? imtyni? sporto klubo L?is imtynininkai. Antr? viet? ikovojo Titas Griius (60 kg), finalin?je kovoje pralaim?j?s Klaip?dos imtynininkui, kuris gyvena ir

Skaityti daugiau

Tinklinio turnyras Ariogalos gimnazijos prezident?s taurei laim?ti (0)

Marta BIELSKYT?

Sausio 19 d. Ariogalos gimnazijos sporto sal?je buvo triukminga atmosfera: skambanti muzika konkuravo su kamuolio muin?jimo garsu. Vyko tarpklasin?s tinklinio varybos gimnazijos prezident?s Migl?s ven?ionyt?s taurei laim?ti. Varyb? atidarymo

Skaityti daugiau