Prezidentas G. Nausėda neabejoja Šiluvos šventovės svarba

Versija spausdinimui

Metų pradžioje, sausio 25 d., Šiluvos šventovėje lankėsi prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia. Vizito tikslas – pažvelgti į Šiluvos šventovės potencialą ir jau nuveiktus darbus. Susitikime dalyvavo Prezidentūros, Raseinių rajono savivaldybės, Kauno arkivyskupijos kurijos, Šiluvos piligrimų centro atstovai. Darbiniame posėdyje pristatyti skirtingų institucijų bendradarbiavimo rezultatai, kai susivienijama bendro tikslo – Šiluvos šventovės žinomumo bei religinio turizmo skatinimo link. Neabejotina, kad bendradarbiavimas tarp Raseinių rajono savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos kurijos per kelerius metus davė itin vaisingų rezultatų – Šiluvoje įsteigtas VšĮ Šiluvos piligrimų centras, kuriamos darbo vietos, teikiamos apgyvendinimo, maitinimo paslaugos, organizuojami žygiai, sužymėti Gyvosios piligrimystės maršrutai, veikia nuolatinė istorinė ekspozicija bei keičiamos parodos, organizuojami skaitymo savaitgaliai, vyrų susitikimai, pabėgimai į Šiluvą ir daugelis kitų papildomų veiklų.

Nenuostabu, kad toks aktyvus bendruomenės susitelkimas ir darbuotojų įsitraukimas turi atspindį ir užsienyje. Aktyviai domėdamiesi naujausiomis turizmo tendencijomis, suvokdami piligrimystės ir religinio turizmo potencialą bei šios formos atspindį tvaraus turizmo kontekste, dirbantys Šiluvos labui asmenys ieško bendradarbiavimo tarptautinėje rinkoje. Todėl Raseinių rajono savivaldybės atstovai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Ourem savivaldybe Portugalijoje, kurioje yra ir garsioji Fatimos šventovė, bei drauge su Šiluvos piligrimų centro atstovais keliaujama ir atstovaujama Šiluvai bei Lietuvai tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse. Taip pat aptarta svarbi žinia, kad, Vatikano sprendimu, Šiluvos bazilika paskelbta Romoje esančios Santa Maria Maggiore bazilikos dvasine dukterimi. Ši ypatinga privilegija teikiama toms šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine šlove ir garsu.
Veiklų diversifikacija bei kokybė atskleista pristatant ir akademinį bendradarbiavimo lygmenį, kai drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu bei Kauno technologijos universiteto Architektūros ir urbanistikos tyrimų centru organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos. 2024 m. įvyks jau ketvirtoji, ji dedikuota Antano Vivulskio kūrybai.

Pristačius veiklas, kurios yra vykdomos šiuo metu, o taip pat aptarus ir ateities perspektyvas, kuriose matomas aktyvus Šiluvos įsitraukimas į vieną iš svarbių šaliai ekonomikos sektorių, kaip religinis turizmas, Lietuvos prezidentas G. Nausėda neabejodamas teigė: „Nepaprastai svarbu, kad Šiluvos bendruomenė, Kauno arkivyskupija, Raseinių savivaldybė aktyviai skleidžia Šiluvos – piligrimystės ir kultūrinės plėtros centro – viziją. Šios ypatingos Lietuvos vietos vertingumas turėtų būti įtvirtintas ir vietos bei nacionalinės politikos instrumentuose – strategijose ir plėtros planuose. Šiluva ir kiti panašūs Lietuvos religiniai–turistiniai objektai turi būti žinomi visame pasaulyje. Turime tinkamai panaudoti didelį Lietuvos piligriminio turizmo potencialą.“
Tikimasi, kad Šiluvos žinia ir potencialas bus vis labiau atskleidžiamas šaliai ir pasauliui įsitraukiant skirtingoms institucijoms, skirtingais bendradarbiavimo lygmenimis prisidedant ne tik prie vietos identiteto, bet ir prie šalies ekonomikos gerinimo, darbo vietų kūrimo, kultūros plėtros ir žinomumo pasaulyje.
VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija

Komentarų nėra